Vyhlašujeme třetí ročník Srdečních záležitostí!

Další ročník Srdečních záležitostí začíná již dnes ke dni 15. 6. 2015. Sběr žádostí bude probíhat až do 14. 9. 2015.

15. 6. 2015 10:00
Témata

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč.

Do poloviny září se tak může každý zaměstnanec skupiny KB/SG přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit dobrovolníkovi rozšíření a zkvalitnění služby, kterou sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. Začátkem podzimu se  všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu hendikepovaných či sociálně vyloučených dětí a dospělých či seniorů.

V předchozích letech bylo celkem podpořeno 31 projektů v celkové částce přesahující 2,2 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Přikládáme Formulář žádosti a Podmínky.

Těšíme se na Vaše Srdeční záležitosti. Pomůžeme Vám pomáhat!

Srdeční záležitosti