Výroční zpráva Nadace Jistota 2014 je ke stažení!

Vážené dámy, vážení pánové, čtenáři výroční zprávy nadace a naši podporovatelé, při psaní úvodního slova do Výroční zprávy Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota si vždy uvědomím, jak rychle čas běží. Je to můj třetí příspěvek v pozici předsedkyně její správní rady. Z činnosti Nadace v r. 2014 mám velkou radost. Prožili jsme společně velmi aktivní rok. Poskytli jsme celkem 99 darů v celkové výši přesahující 9 milionů Kč.

10. 7. 2015 10:00
Témata

Celou Výroční zprávu můžete stáhnout na tomto odkaze.

Při rozdělení prostředků jsme se opírali o naši dlouhodobou strategii. Ta spočívá v podpoře všech věkových skupin v oblastech osob zdravotně hendikepovaných i sociálně znevýhodněných.

Velkou energii  a prostředky jsme věnovali dlouhodobým projektům.  Ráda bych uvedla hlavní z nich. Pokračujeme v naší spolupráci s hospicovým hnutím. V rámci tohoto projektu jsme rozšířili okruh podporovaných subjektů o 4 mobilní hospice.  Vrátili jsme se i k financování babyboxů. Tentokrát jde o obnovu starých babyboxů, které jsme financovali v minulosti. Podpořili jsme i významnými částkami SOS Dětské vesničky, organizaci Atletika vozíčkářů, Občanské sdružení Kaleidoskop a Občanské sdružení Sluneční domov.

V roce 2014 proběhl již druhý ročník programu pro zaměstnance skupiny KB  „Srdeční záležitost“, do kterého zaměstnanci mohou přihlásit své malé charitativní projekty v hodnotě do 100 tis. Kč.  Tentokrát nás oslovilo 15 žádostí (z celkového počtu 37) z celé České republiky i Slovenska v celkové hodnotě více než 1,2 mil. Kč. K předání darů došlo v průběhu letošního roku. Všem účastníkům programu ze srdce děkuji a věřím, že se zapojí do dalšího ročníku, který již připravujeme.

Daří se nám rozvíjet i aktivity na poli finančního vzdělávání pro děti z dětských domovů ve spolupráci se společností Accenture a zaměstnanci Komerční banky.

Ve svém úvodním slovu nemohu zapomenout na dárce. Bez nich by nebylo darů potřebným. Děkuji především vedení Komerční banky, a.s. za štědrý příspěvek 7 mil. Kč. Nemohu zapomenout zmínit i dceřiné a sesterské společnosti, které nám rovněž významně  přispěly. Jejich dary představují téměř 10% ročního rozpočtu. Dlouhodobí a stabilní donátoři nám umožňují realizovat dlouhodobé projekty, což není v oblasti neziskového sektoru  běžné a určitě to posiluje renomé Nadace. Na financování se podílí i zaměstnanci Komerční banky, kteří přispěli celkovou částkou téměř 800 tis. Kč.

Prostředky  jsme shromáždili i díky golfovému turnaji organizovanému ve spolupráci s bankou, jehož se účastní významní dodavatelé banky a její zaměstnanci. Velký úspěch měla tradičně aukce fotografií z dovolených. Je vidět, že bankéři mají i umělecké vlohy. Nově k nim přibyla možnost pořídit si krásný kalendář sestavený z nejlepších snímků minulých let. Myslím si, že to byl krásný dárek pod vánoční stromeček.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům. Jsem pyšná na členy správní a dozorčí rady, kteří věnují svůj čas a energii nezištně Nadaci a přicházejí se výbornými nápady na rozvoj Nadace. Děkuji i Iloně Toufarové, historicky první manažerce Nadace, Jiřímu Kocourkovi,  jejímu nástupci (od září 2014) a Martině Žilkové, tajemnici Nadace za skvěle odvedenou práci. Bez nich si hladký chod a rozvoj Nadace vůbec nedovedu představit.

S úctou
Ing. Sylva Floríková,
Předsedkyně Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota