Otevřeli jsme příjem žádostí Otevřeného fondu

Nadace Jistota otevřela příjem žádostí na projekty zaměřené na seniory. Sběr bude probíhat do 24. května.

5. 4. 2016 10:00
Témata

Jarní kolo Otevřeného fondu je zaměřené na posílení kvality života seniorů

Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy péče o seniory a jejich zapojení do aktivního života, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

Příklady dobré praxe

  • vzdělávací a aktivizační programy podporující aktivní život seniorů
  • osobní asistence, pečovatelská služba a další terénní, sociální a odlehčovací služby, které umožňují seniorům zůstat v domácím prostředí
  • programy prevence sociálního vyloučení
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, mezigenerační kontakt, podpora rodiny a mezigeneračního učení
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Aktuální výzva není zaměřena na hospicovou a paliativní péči.

Žádost můžete podat zde.

V rámci této výzvy Otevřeného fondu Správní rady budou rozděleny nadační příspěvky z tzv. Fondu Skupiny KB. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky.