III. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na hospicovou péči

III. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče.

10. 4. 2017 10:00
Témata

Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Oblast hospicové a paliativní péče
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe (uznatelné náklady)

  • A. náklady spojené výhradně s přímou péčí o umírající nemocné a nemocné v terminálním stádiu
  • B. pokrytí provozních nákladů spojených s péčí a podporou o pozůstalé
  • C. informační materiály a propagační materiály mobilních a stacionárních hospiců
  • D. odborné stáže a praxe pro pracovníky mobilních a stacionárních hospiců v přímé péči

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Délka trvání projektu

Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Neuznatelné a uznatelné náklady

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat.  Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace. Příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům Nadace bohužel nepřispívá. Aktuálně také nepodporujeme investiční náklady na rekonstrukce, režijní náklady či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků, jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny.

Harmonogram

  • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy
  • 22. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
  • 2. 6. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Žádost je možné podat do 22. 5. (12 hodin) zde.