• Vše o KB
  • Novinky
  • Jarní kolo Fondu Skupiny KB je zaměřené na posílení kvality života seniorů

Jarní kolo Fondu Skupiny KB je zaměřené na posílení kvality života seniorů

Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

5. 2. 2017 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

Příklady dobré praxe

  • A Mezigenerační kontakt a setkávání, podpora rodiny a mezigeneračního učení
  • B Odborné poradenství se zaměřením na dluhové poradenství pro seniory a specifické vzdělávání (trénování paměti, práce na počítači atp.)

Další informace

V rámci této výzvy budou rozděleny nadační příspěvky z tzv. Fondu Skupiny KB. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá pyramida, SG Equipment Finance, ESSOX, Factoring KB a ALD Automotive. Jaké projekty byly podpořeny v loňském roce najdete na našich webových stránkách.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Více informací najdete na stránce Fondu Skupiny KB.