Otevřený fond pro zdravotně hendikepované

IV. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované

5. 6. 2017 10:00
Témata

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce. Pakliže se vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům:

  • Oblast prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad nestátních neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe

  • Vzdělávací pracovně-tréninkové programy, pracovní praxe
  • Hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
  • Poradenské služby v souvislosti se zaměstnáváním
  • Jiné aktivity podporující integraci do společnosti a na trh práce

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Dílna Gawain

Online formulář pro žadatele (do 21. 8. 2017, do 12 hodin)