• Vše o KB
  • Novinky
  • První kolo Otevřeného fondu 2018 je zaměřené na ty nejmenší

První kolo Otevřeného fondu 2018 je zaměřené na ty nejmenší

S koncem roku 2017 jsme zveřejnili Grantový harmonogram na příští rok 2018. První výzvou Otevřeného fondu je výzva zaměřená na ranou péči a péči o předškolní děti. Zejména se jedná o komplexní podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dětí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy rané péče, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

5. 12. 2017 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Oblast rané péče a péče o děti předškolního věku
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podporující připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání
  • Podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je ohrožen vývoj dětí
  • Poskytování péče nad rámec sociální služby raná péče rodinám dětí předčasně narozených, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem od narození do 7 let
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Včasná diagnostika

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Online formulář pro žadatele (do 22. 1. 2018, do12 hodin Uzávěrka I. kola Otevřeného fondu 2018 je POSUNUTA do úterý 23. ledna až do 10 hodin dopoledne)