• Vše o KB
 • Novinky
 • Druhé kolo Otevřeného fondu 2018 je zaměřené na děti a dospívající

Druhé kolo Otevřeného fondu 2018 je zaměřené na děti a dospívající

Další, již II. kolo Otevřeného fondu 2018, je zaměřené na prevenci u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Zejména se jedná o prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

9. 1. 2018 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům:

 • Oblast prevence výchovných a vztahových problémů u dětí a dospívající mládeže
 • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
 • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe

 • Prevence rizikového chování na sociálních sítích
 • Prevence, diagnostika a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte
 • Podpora v náročných životních situacích (rozvody, problémové a ve výchově selhávající rodiny, sociálně vyloučené lokality, atp.)

Formy dobré praxe

 • Krizová pomoc, poradenství a doprovázení
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Druhé kolo Otevřeného fondu

Harmonogram:

 • 9. 1. 2018 - podrobné vyhlášení výzvy
 • 19. 2. 2018 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 2. 3. 2018 - projekty projedná Správní rada nadace

Online formulář pro žadatele (do 19. 2. 2018, do 12 hodin)