• Vše o KB
  • Novinky
  • Třetí kolo Otevřeného fondu je zaměřené na hospicovou a paliativní péči

Třetí kolo Otevřeného fondu je zaměřené na hospicovou a paliativní péči

Již III. letošní kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

10. 4. 2018 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Oblast hospicové a paliativní péče
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí  50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání. 

Příklady dobré praxe (uznatelné náklady)

  • Odborné stáže, praxe a vzdělávání pro pracovníky mobilních a stacionárních hospiců v přímé péči
  • Náklady spojené výhradně s přímou péčí o umírající nemocné a nemocné v terminálním stádiu
  • Pokrytí provozních nákladů spojených s péčí a podporou o pozůstalé

Pozn.: Kombinace výše popsaných příkladů dobré praxe je možná. Dokonce žádoucí. Budeme rádi, pokud nebudou všechny žádosti jen čistě na pokrytí mzdových nákladů.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

hospicová a paliativní péče

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Celý text grantové výzvy, formulář a další užitečné informace naleznete zde.