• Vše o KB
  • Novinky
  • III. kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na oblast hospicové a paliativní péče

III. kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na oblast hospicové a paliativní péče

III. kolo Otevřeného fondu zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěné v lůžkových hospicích a na podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

9. 4. 2019 10:00
Témata

Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na výše uvedené, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Oblast hospicové a paliativní péče
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí  50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (UZNATELNÉ NÁKLADY)

  1. A. Odborné stáže, praxe a vzdělávání pro pracovníky mobilních a stacionárních hospiců v přímé péči
  2. B. Náklady spojené výhradně s přímou péčí o umírající nemocné a nemocné v terminálním stádiu
  3. C. Pokrytí přímých nákladů spojených s péčí a podporou o pozůstalé

Pozn.: Kombinace výše popsaných příkladů dobré praxe (A., B., C.) je žádoucí.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů. Více informací najdete zde.