• Vše o KB
  • Novinky
  • Poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované

Poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

11. 6. 2019 10:00
Témata

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

  • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované, pracovní praxe pro hendikepované, zapojení hendikepovaných do vzdělávání hendikepovaných
  • hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
  • poradenské služby pro hendikepované v souvislosti se zaměstnáváním
  • jiné aktivity podporující integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti a pokud možno na otevřený trh práce

DALŠÍ INFORMACE

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci. Podrobné znění výzvy naleznete zde.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.