Vyhlašujeme grantovou výzvu na podporu samoživitelů

Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje grantovou výzvu pro rok 2021 zaměřenou na podporu samoživitelů.

19. 1. 2021 13:30
Témata

Z dlouhodobého hlediska, a samozřejmě i kvůli současné koronavirové krizi, jsou velmi ohroženou skupinou obyvatelstva rodiny tzv. samoživitelů. Rodič samoživitel, který sám pečuje o nezaopatřené dítě (děti) anebo dokonce samoživitel ze sendvičové generace pečující (nejen) o nezletilé členy rodiny, ale ve větší míře i o rodiče v důchodovém věku, potřebuje zvýšenou pomoc.

Cílem této grantové výzvy je nepříznivou situaci alespoň některých rodiny zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně zlepšit.

Výzva volně navazuje na Mimořádný grant II, který nadace realizovala v roce 2020. Žadatelem může být výhradně nezisková organizace. Grant bude mít crowdfundingovou formu. Dárcem budou zaměstnanci Skupiny Komerční banky.

Pokud máte jako nezisková organizace klienty, kteří patří do výše uvedených skupin, můžete nyní za ně a pro ně požádat v rámci grantu o přímou finanční pomoc. Například na zajištění základních potravin, vitamínů, léků, na nákup “bílého” zboží k uskladnění potravin, úhradu nájemného, úhradu záloh na bydlení v azylovém domě, kauce na bydlení, udržení či zlepšení příjmu rodiče (např. zvýšení kvalifikace), na zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele), na úhradu a využití odlehčovacích služeb (respitní péče), kroužků pro děti, na nákup oblečení pro děti, nezbytné pomůcky pro zajištění vzdělávání dětí, ale také psychoterapie pro děti v případě nějakého traumatu či zajištění jiné odborné pomoci atp.

Celé znění výzvy naleznete zde. Šablonu pro rozpočet pak zde.

Labuť