• Vše o KB
  • Novinky
  • Srdeční záležitost. Pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB

Srdeční záležitost. Pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB

10. 7. 2022 17:00
Témata

Pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB, proto jsme zdvojnásobili jejich příspěvky darované formou bodů v Cafeterii na pomoc Ukrajině a rozdělili je mezi jimi doporučené organizace. 

Celkem 2 223 693 korun jsme tak rozdělili mezi 12 projektů neziskových organizací, které jsou aktivní v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v ČR. Pomáhat je naší společnou srdeční záležitostí.

Zaměstnanci Skupiny KB nám doporučili organizace, které sami podporují nebo v nich osobně působí v rámci grantové výzvy s názvem Srdeční záležitost. Z tipů, které se nám od vás sešly, se správní rada Nadace Jistota po pečlivém zvážení rozhodla podpořit těchto 12 organizací:


196 000 korun pro Komunitní centrum Motýlek, z. ú.

Komunitní centrum Motýlek pomáhá dětem se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným dětem a prostřednictvím sociálně aktivizační služby podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Projekt, který podpoříme, se týká posílení personální kapacity za účelem systematické podpory rodičů i dětí i z Ukrajiny (sociální, právní a rodinné poradenství, komunikace s úřady a institucemi, zapojení do pracovního trhu, výuka českého jazyka, školní příprava dětí, vybavení, potravinová pomoc, pomůcky pro děti). Více informací o organizaci na: motylek.org


200 000 korun pro Lumpíkov, z. ú.

Už přes 7 let se Lumpíkov zaměřuje na vzdělávání žen a jejich začleňování zpět na trh práce po rodičovské dovolené, dále na péči o děti v oblasti volnočasových aktivit, letních táborů a dětských skupin. Dalším velkým tématem je boj proti domácímu násilí a pomoc ženám samoživitelkám. V březnu tohoto roku byli první organizací ve Frýdku-Místku, která otevřela kurzy češtiny pro Ukrajince. Námi podpořený projekt se týká zajištění kurzů češtiny, angličtiny, kariérního poradenství a výtvarných workshopů pro děti. Více informací o organizaci na: lumpikov.cz193 000 korun pro Nadační fond Janua Jabok

Hlavní činnost Nadačního fondu je získávání prostředků a podpora studujících formou jednorázové i pravidelné sociální výpomoci. Přispějeme k usnadnění studia zájemcům z řad Ukrajinců ve dvou typech studijních programů – tříletý program Sociální práce a sociální pedagogika pro 15 studentů a kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga pro 30 studentů. Více informací o organizaci na: jabok.cz199 600 korun pro Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú.

Ženský vzdělávací ústav Brno, obecně známý jako Vesna, působí již od roku 1870. Mezi činnosti organizace patří šatník pro rodiny v nouzi a samoživitele, poskytování materiální pomoci 300 registrovaným návštěvnicím, organizování dobrovolníků a 70 spolupracujících sociálních pracovníků a provozování centra humanitární pomoci pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Naším příspěvkem podpoříme integrační příměstské tábory pro smíšené skupiny ukrajinských a českých dětí předškolního i školního věku. Více informací o organizaci na: spolekvesna.cz155 000 korun pro SWAP PRAGUE, z. s.

SWAP PRAGUE mění spotřební návyky směrem k udržitelnosti, a to hlavně pomocí interaktivních swap neboli výměnných akcí, které doplňuje o doprovodný vzdělávací program. Do realizace těchto akcí zapojuje dobrovolníky z rozdílného prostředí – od škol, přes matky samoživitelky, až po firemní dobrovolníky. Naše finanční podpora bude směřována na projekt integrace pomocí swap akcí v rámci pracovních pozic formou brigád a 60 dobrovolnických pozic. Více informací o organizaci na: swapprague.cz115 250 korun pro Lepší budoucnost, z. s.

Organizace sídlí v Uherském Hradišti a provozuje co-workingové a komunitní centrum Hnízdo. Podílí na pořádání besed, seminářů a přednášek pro místní komunity i odbornou veřejnost. Grant od nás využijí na pokrytí nákladů souvisejících s místy pro ukrajinské děti na připravovaných letních integračních táborech. Více informací o organizaci na jejich facebooku194 400 korun pro Meteor pro Ukrajinu, z. ú.

Meteor pro Ukrajinu provozuje ubytovací zařízení pro uprchlíky, kde jim poskytuje nejen střechu nad hlavou, ale zajišťuje zde i sociální poradenství, pomoc s hledáním práce, výuku češtiny, komunitní setkávání, psychologickou podporu i koordinaci volnočasových aktivit. Náš nadační příspěvek poslouží na poskytnutí profesionální psychologické pomoci ubytovaným uprchlíkům s cílem lépe se vyrovnávat s traumaty, které si s sebou často nesou, a vytvoření bezpečného prostoru pro řešení konfliktů v komunitě, vč. jejich prevence. Více informací o organizaci na: meteorproukrajinu.cz187 930 korun pro Ratolest Brno, z. s.

Ratolest Brno již 27 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby. Finanční příspěvek od nás bude využit na projekt Odlehčovací skupina pro Ukrajinské děti 2-6 let a jejich matky po dobu 23 týdnů a na pobytovou akci dětí odlehčovací skupiny. Více informací o organizaci na: ratolest.cz195 800 korun pro Terapeutickou linku Sluchátko, z. ú.

Terapeutická linka Sluchátko již téměř dva roky poskytuje dostupnou psychoterapii po telefonu napříč Českou republikou. Psychoterapie je zdarma a klient zůstává v anonymitě. Službu poskytují  kvalifikovaní odborníci, projekt je zčásti realizován na dobrovolnické bázi. Nadační příspěvek poputuje na navýšení kapacity dětského psychologa v rámci terapeutické linky. Do zaměstnaneckého poměru linky byla přijata skupina několika psychologů a psychoterapeutů z řad běženců, kteří zajišťují na lince sedm dní v týdnu krizovou a psychologickou pomoc dospělým a pět dní v týdnu i dětem. Více informací o organizaci na: linkasluchatko.cz200 000 korun pro Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s.

Centrum nabízí pro rodiny komplexní služby, které zahrnují i aktivity navazující na sociální služby. Od roku 2013 provozuje Family Point, Mikrojesle či pedagogicko-logopedickou poradnu. Podpoříme zapojení ukrajinských dětí do mimoškolních aktivit existujícího dětského klubu a zorganizování smíšeného příměstského tábora v období podzimních prázdnin. Náš příspěvek dále poslouží na cílenou pomoc pro ukrajinské rodiče zahrnující tlumočnické služby či výuku základů českého jazyka, doučování z předmětů základní školní docházky pro děti a poskytování materiální pomoci. Více informací o organizaci na: poradenstvi-vysocina.cz188 643 korun pro MRIYA UA, z. s.

MRIYA UA poskytuje humanitární pomoc v poradenském a humanitárním centru občanům Ukrajiny zasaženým válkou. Zajišťuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby, pomoc při hledání práce a ubytování a poskytování humanitární pomoci. Podpořený projekt Hurá do školy se týká vzdělávacího kurzu pro děti s cílem naučit je komunikační a jazykové dovednosti a vytvořit pro ně přátelské prostředí, které přispěje k jejich rychlé adaptaci a integraci. Více informací o organizaci na: mriya.ua

197 570 korun pro 1st Prague Scout Group, z. s.

1st Prague Scouts je anglicky mluvící skautská skupina, součást British Scouting Overseas, která nabízí skauting dětem od 6 do 18 let žijícím v Praze. Nadační příspěvek bude věnován na zvýšení kapacity a zahájení programu věnovaného ukrajinským dětem vedle pravidelného týdenního skautského programu a půlročního víkendového programu – akce ve všední den pro 60 dětí, víkendové aktivity pro 50 dětí a noční tábory pro 25 dětí. Více informací o organizaci na: praguescouts.cz