• Vše o KB
 • Novinky
 • Vyhlašujeme grantovou výzvu zaměřenou na podporu oblasti náhradní rodinné péče

Vyhlašujeme grantovou výzvu zaměřenou na podporu oblasti náhradní rodinné péče

9. 12. 2022 17:00
Témata

Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje grantovou výzvu zaměřenou na podporu oblasti náhradní rodinné péče

Cílem grantové výzvy je podpora zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči. Prevence a práce s traumaty dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Prevence vzniku výchovných a vztahových problémů v náhradních rodinách. Diagnostická a terapeutická pomoc sociálně slabým rodinám. Podpora a pomoc dětem na prahu dospělosti s převzetím zodpovědnosti za svůj život.

Cílovou skupinou jsou děti odloučené od své biologické rodiny, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a vyrůstající v náhradní rodinné péči, ale i osoby o ně pečující.

Podpora cílové skupiny formou poradenství a doprovázení, krizové pomoci, sociálně terapeutické činnosti, komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou.


Zejména se jedná o projekty zaměřené na:

 • Podporu prarodičů a příbuzných v náhradní rodinné péči a vzdělávání příbuzenských pěstounů.
 • Odlehčovací služby pro pěstouny formou dobrovolnictví s cílem socializace, doučování či zajištění volnočasových aktivit pro děti.
 • Zajištění asistovaného kontaktu s původní rodinou, zpracování jejich historie, minulosti, životního příběhu.
 • Psychologickou pomoc a terapie dětí a rodin, case management.
 • Podporu osamostatnění a začlenění dětí do společnosti a jejich doprovázení.

 

Výše požadavku (nadačního příspěvku):  Maximálně 250 tisíc Kč. Je možné žádat i o dlouhodobý projekt na maximálně 3 roky a částkou 250 tisíc Kč/rok.

Doba trvání projektu: 1 rok v případě dlouhodobého projektu maximálně 3 roky.

Harmonogram:

 • 09. 12. 2022  Vyhlášení grantové výzvy
 • 31. 1. 2023    Uzávěrka přijímaní projektů
 • 02/03 2023   Vyhodnocení projektů a následné projednání na Správní radě
 • 03/2023        Oznámení výsledků grantové výzvy

 

Oprávnění žadatelé: výhradně neziskové organizace včetně nadací a nadačních fondů

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti:

1. Důkladně se seznamte se zněním grantové výzvy (DOCX, 49 kB)

2. Registrujte svoji žádost prostřednictvím online formuláře 

3. Zašlete vyplněný rozpočet (XLSX, 34 kB) na adresu lucie_arazimova@kb.cz


Pokud vás zajímá jiná forma podpory nebo máte nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit pro více informací.