Devátý ročník Srdečních záležitostí začíná!

22. 6. 2023 9:00
Témata

Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto, program vyhlašujeme první letní den 21. 6. 2023 a sběr žádostí bude probíhat do 21. 8. 2023. V polovině září se všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskovém sektoru. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na rozvoj občanské společnosti zejména v oblasti rodina a děti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec Skupiny KB přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec – dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu náhradní rodinné péče, sociálního hendikepu nejen u rodin a dětí, ale i na podporu paliativní a hospicové péče.

V předchozích osmi letech bylo podpořeno celkem 91 projektů v celkové částce 9,08 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr jen na nich.

Těšíme se na Vaše Srdeční záležitosti.

 
Oprávněnými žadateli jsou výhradně nestátní neziskové organizace

Výše požadavku (nadačního příspěvku) maximálně 100 tisíc Kč

Doba trvání projektu je 1 rok

Pravidla Grantové výzvy - (DOCX, 94 kB)

Harmonogram

 • Konzultace jsou možné po celou dobu až do uzávěrky
 • Příjem projektů je možný do: 21. 8. 2023 do 12 hodin
 • První kolo hodnocení zaměstnaneckou hodnotící komisí proběhne v termínu: 5. 9. 2023
 • Druhé kolo, kdy projekty projedná Správní rada nadace, proběhne: 15. 9. 2023
 • Podpořené projekty oznámíme nejpozději: září 2023
 • Podpis smluv proběhne nejpozději do: 31. 12. 2023
 • Projekty se mohou realizovat maximálně 12 měsíců od podpisu smlouvy a nejpozději do 31. 12. 2024


** 
Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti jsou:
1. registrace pomocí online formuláře - Otevřít formulář
2. zaslání 2 povinných příloh e-mailem:

  • Příloha 1 "Projektový záměr" (22 kB, PDF) více rozepište svůj projekt (žádost).
  • Příloha 2 "Rozpočet projektu" (14 kB, XLSX) uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. Obě přílohy odešlete e-mailem lucie_arazimova@kb.cz
    a do předmětu e-mailu uveďte "SZ_název-neziskové-organizace".


Konzultace

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Samozřejmě je možné i osobní setkání nad vaším projektem či projektovým záměrem. Pokud máte o takové setkání zájem, napište nám. V případě většího počtu zájemců, uspořádáme jedno setkání pro všechny.

KONTAKT
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
www.nadacejistota.cz
www.facebook.com/nadacejistota
www.linkedin.com/company/nadace-jistota/

Koordinátorka
Lucie Arazimová
e-mail: lucie_arazimova@kb.cz

Komunikace
Kristýna Jelínková
e-mail: kristyna_jelinkova@kb.cz

Manažerka
Klára Loudová
e-mail: klara_loudova@kb.cz