Desátý ročník grantové výzvy Srdeční záležitost pro zaměstnance Skupiny KB

4. 6. 2024 16:00
Témata

Vyhlašujeme grantovou výzvu Srdeční záležitost. Příjem žádostí bude probíhat do 31. 7. 2024. V polovině září se všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Srdeční záležitost je program Nadace Komerční banky určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskovém sektoru. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na rozvoj občanské společnosti zejména v oblasti rodina a děti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec Skupiny KB přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec – dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu náhradní rodinné péče, sociálního hendikepu nejen u rodin a dětí, ale i na podporu paliativní a hospicové péče.

V předchozích devíti letech bylo podpořeno celkem 103 projektů v celkové částce 10,08 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr také na nich.

Pravidla Grantové výzvy

  • Oprávněnými žadateli jsou výhradně nestátní neziskové organizace
  • Výše požadavku (nadačního příspěvku) maximálně 100 tisíc Kč
  • Doba trvání projektu je 1 rok

Harmonogram

  • Konzultace jsou možné po celou dobu až do uzávěrky
  • Příjem projektů je možný do: 31. 7. 2024 do 12 hodin
  • První kolo hodnocení zaměstnaneckou hodnotící komisí proběhne v termínu: 6. 9. 2024
  • Druhé kolo, kdy projekty projedná Správní rada nadace, proběhne: 13. 9. 2024
  • Podpořené projekty oznámíme nejpozději: 30. 9. 2024
  • Podpis smluv proběhne nejpozději do: 31. 12. 2024
  • Projekty se mohou realizovat maximálně 12 měsíců od podpisu smlouvy a nejpozději do 31. 12. 2025

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti

1. Registrace pomocí online formuláře

2. Zaslání níže uvedených povinných příloh e-mailem:

Obě přílohy odešlete e-mailem marie.mikova@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "Srdeční záležitost_název-neziskové-organizace".

Konzultace

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Samozřejmě je možné i osobní setkání nad vaším projektem či projektovým záměrem. Pokud máte o takové setkání zájem, napište nám. V případě většího počtu zájemců, uspořádáme jedno setkání pro všechny.

Kontakt

Nadace Komerční banky
Náměstí Junkových 2772/1, 
155 00 Praha 5 - Stodůlky
www.nadacekb.cz

Koordinátorka
Marie Miková
e-mail: marie_mikova@kb.cz

Komunikace
Kristýna Jelínková
e-mail: kristyna_jelinkova@kb.cz

Manažerka
Klára Loudová
e-mail: klara_loudova@kb.cz