Nadace Komerční banky JISTOTA věnovala 150 tisíc korun Domovu důchodců Bystřany. Prostředky jsou určeny na nákup hydraulického zvedacího zařízení.

Domov důchodců Bystřany v průběhu posledních dvou let zavedl ucelený program nazvaný Relaxace a doprovázení, který je zaměřen především na klienty trvale upoutané na lůžko či na sklonku života.

„Mezi hlavní dlouhodobé směry, kterým věnuje Nadace Jistota svou pozornost, patří podpora léčeben pro dlouhodobě nemocné, hospiců a domovů pro seniory. Jsem velmi ráda, že mohla Nadace JISTOTA pomoci také osobám s omezenou pohyblivostí v Bystřanech,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB JISTOTA.

Domov důchodců Bystřany, jehož zřizovatelem je obec Bystřany, má kapacitu 200 klientů. Poskytuje sociální služby formou domova pro seniory, denního stacionáře a domova se zvláštním režimem určeným pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným druhem demence.

„Snažíme se zajistit co nejkvalitnější péči našim klientům. Hydraulické zvedací zařízení nám umožní bezpečně a pohodlně přesouvat a zvedat klienty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko,“ uvedla ředitelka Domova Miroslava Barešová.

Nadace Komerční banky JISTOTA patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. V roce 2012 poskytla 56 darů v hodnotě přes 7,5 milionů korun. Za posledních 10 let pak rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejňuje Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách Nadace.