Nadace Komerční banky Jistota předala dar starostům obcí Hřensko a Křešice, které patří mezi obce nejvíce postižené povodněmi. Dar ve výši 50 tis. Kč pro každou obec je příspěvkem na odstranění škod po povodních, s jejichž následky se obce budou vyrovnávat ještě několik měsíců.

Zástupkyně Nadace Hana Keita Rizmanová a ředitelé poboček KB Litoměřice a Děčín, Alena Kotková a Michal Hampl, se při této příležitosti obeznámili s aktuální situací v obou obcích.

„Škody, které způsobují povodně, se zpravidla dotýkají většiny obyvatel v zasažené lokalitě. Pomoci proto nedávnými záplavami jedněm z nejvíce postižených obcí pro nás byla jednoznačná volba,“ upřesnila důvody předání finančního daru Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

V obci Hřensko, která leží v krásné oblasti Česko-saského Švýcarska, na první pohled není poznat, že se tudy prohnala stoletá voda. Jak uvedl starosta obce, Jan Havel: „Naší prioritou bylo pomoci občanům Hřenska, kterým voda zaplavila všech 34 domů. Zároveň jsme se snažili maximálně podpořit turistický ruch, který je díky soutěskám Edmundova a Divoká, jediným zdrojem příjmu obce. Tyto soutěsky byly přístupné i v době povodní a na projížďku k nám mohou výletníci i nadále zavítat každý den. V samotné obci nás čekají ještě mnohé opravy, včetně osvětlení, silnice, chodníků, kanalizace a dalších, jejichž náklady budou vyžadovat desítky milionů korun.

Nadace se významně podílí na realizaci projektů společenské odpovědnosti Komerční banky. Projekty, které Nadace podporuje, jsou především zdravotně sociálního charakteru, dále z oblasti vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Nadace Jistota však reaguje i na situace, kdy se lidé náhle ocitnou v nouzi v důsledku přírodní či jiné katastrofy.

Nadace patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun.

Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách Nadace.