Další ročník Srdečních záležitostí začíná již dnes ke dni 15. 6. 2015. Sběr žádostí bude probíhat až do 14. 9. 2015.

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč.

Do poloviny září se tak může každý zaměstnanec skupiny KB/SG přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit dobrovolníkovi rozšíření a zkvalitnění služby, kterou sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. Začátkem podzimu se  všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu hendikepovaných či sociálně vyloučených dětí a dospělých či seniorů.

V předchozích letech bylo celkem podpořeno 31 projektů v celkové částce přesahující 2,2 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Přikládáme Formulář žádosti a Podmínky.
Těšíme se na Vaše Srdeční záležitostiPomůžeme Vám pomáhat!