Nová vlna podvodných e-mailů - 16. 9. 2019

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily obsahující škodlivou přílohu.

16. 9. 2019 15:00

Příklad podvodného e-mailu:

Vážený pane / paní,

Jak zákazník požadoval,
Zde je přiložen doklad o platební kopii druhého zpracovaného převodu.

S pozdravem,

logo KB

KOMERČNÍ BANKA A.S.

Address: Na Prikope 33, 114 07 Prague 1,
P.O. BOX 839, 
Czech Republic.
Telephone: +420 800 220 054, +420 400 263 800
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
Email: m-payportal@kb.cz
Website:
http://www.kb.cz/


Přílohu neotevírejte a tento email smažte! Komerční banka přílohy tohoto typu nerozesílá. Varujeme vás před otevíráním jakéhokoliv emailu od neznámého odesílatele či otevřením přílohy s příponou zpravidla „.exe“ nebo „.zip“, kterou nečekáte. Doporučujeme vám neotevírat žádné emaily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje včetně vkládání vašeho certifikátu pro internetové bankovnictví.

Jak chránit svůj počítač zjistíte na https://www.kb.cz/cs/bezpecnost/pocitac

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.