• Vše o KB
  • Novinky
  • Upozornění na podvodné e-maily s výzvouk ověření 8. 7. 2021

Upozornění na podvodné e-maily s výzvou
k ověření 8. 7. 2021

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na další podvodné e-maily, kterých se nyní objevuje více. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době kromě e-mailů s podvodnou notifikací též e-maily s výzvou k ověření a aktualizaci dat.

8. 7. 2021 14:00
Podvodný email

Na odkaz neklikejte a tento e-mail smažte! Komerční banka oznámení tohoto typu nerozesílá. Doporučujeme vám neotevírat žádné e-maily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje včetně vkládání vašeho certifikátu pro internetové bankovnictví. U podobných e-mailů také doporučujeme kontrolovat adresu odesílatele a řídit se dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Zjistěte víc o tom, jak můžete chránit svůj počítač.

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.

Vaše Komerční banka, a.s.