Upozornění na podvodné emaily - Phishing 10. 9. 2020

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily, které mohou obsahovat škodlivou přílohu vydávající se za jakési prohlášení o interním převodu prostředků.

10. 9. 2020 11:00

Přílohu neotevírejte a tento email smažte! Komerční banka přílohy tohoto typu nerozesílá. Varujeme vás před otevíráním jakéhokoliv emailu od neznámého odesílatele či otevřením přílohy s příponou zpravidla „.exe“ nebo „.zip“ a podobné, kterou nečekáte. Doporučujeme vám neotevírat žádné emaily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje včetně vkládání vašeho certifikátu pro internetové bankovnictví. U podobných emailů také doporučujeme kontrolovat adresu odesílatele a řídit se dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Zjistěte víc o tom, jak můžete chránit svůj počítač.

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.

Vaše Komerční banka, a.s.

Podvodný email