Co můžeme dělat společně

Míříme k uhlíkové neutralitě a environmentálně odpovědnému podnikání

Naše služby pro občany

ikona

Odpovědné investování

Každý z nás může přispět k udržitelnému rozvoji celé společnosti. Jednou z možností, jak se na udržitelném rozvoji podílet, je odpovědné investování. Jedná se o investování, které integruje ESG pravidla, a které není zaměřené jenom na zhodnocení peněžních prostředků, ale také na environmentální a sociální dopady konkrétních společností. Odpovědným investováním podporujete společnosti, které se starají o to, jaký dopad jejich činnosti mají z ekologického, sociálního i ekonomického pohledu.

Více informací
Ikona střecha

Obnovitelné energie

Slunce, vzduch, voda i země dokážou přinést úspory a snížit závislost na rostoucích cenách energií. Fotovoltaické, vodní i větrné domácí elektrárny i tepelná čerpadla jsou stále kvalitnější a dostupnější. Zvýšíte svou vlastní soběstačnost a snížíte tím vaši závislost na dodavatelích energií a dopad na vaše výdaje. Tyto energie jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Navíc můžete dostat i státní dotaci až na polovinu investice.

Více informací
Ikona mobilita

Čistá mobilita

Emise rizikových látek z dopravy ovlivňují nepříznivou emisní situaci především ve městech, kde dochází k častému překračování emisních limitů z důvodu zdravotně škodlivých látek. Cílem čisté mobility je především snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy. Řešení pro budoucnost vidíme v podpoře dopravy v elektromobilech a ostatní bezemisní dopravy jako je sdílení kol a elektrokoloběžek.

Více informací
ikona karta

Karta z recyklovaného plastu

S redukcí plastového odpadu to myslíme vážně, a proto vydáváme platební karty z recyklovaného plastu. Přispíváme tak nejen k redukci odpadu, ale také pomáháme snižovat uhlíkovou stopu. Ke konci roku 2022 jsme vydali celkem 592 500 kusů platebních karet z 85% recyklovaného plastu. Tyto karty postupně nahrazujeme kartami ze 100% recyklovaného plastu.

Více informací