Pojištění vkladů

Vaše vklady jsou pojištěné až do 100 000 EUR

Informace o systému pojištění vkladů

Vážení klienti, v přiložených dokumentech naleznete podrobné informace o systému pojištění vkladů dle novely zákona o bankách 21/1992 Sb. a v návaznosti na Evropskou směrnici pro pojištění vkladů DGSD.

Information on the deposit insurance system

Dear clients, in the documents attached, you shall find detailed information on the deposit insurance system pursuant to the amended Act No. 21/1992 Coll., On Banks, and in compliance with the EU Deposit Guarantee Schemes Directive (DGSD).

Archiv

Informace pro municipální klienty

Pro pojištění pohledávek z vkladů u municipalit je rozhodným kritériem výše jejich skutečných daňových příjmů za rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pohledávky z vkladů pojištěny. Touto mezní hodnotou stanovuje legislativa platná od 1. 1. 2016 hranici 500 000 EUR. Vklady municipalit, jejichž daňové příjmy dle výše zmíněné podmínky tuto hranici převyšují, nejsou ze zákona pojištěny. Vklady municipalit, které tuto podmínku splňují, pojistí Komerční banka automaticky a vydá klientům potvrzení o pojištění vkladů.