Oznámení o štěpení akcií Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 25. dubna 2016 nabylo účinnosti rozdělení akcií Komerční banky, a.s., zapsáním do obchodního rejstříku. O rozdělení akcií rozhodla valná hromada konaná dne 22. dubna 2016. Komerční banka, a.s., podala Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovité hodnoty akcií z 500,- Kč na 100,- Kč jedné akcie. Příkaz bude proveden ke dni 11. května 2016 což znamená, že od 12. května 2016 již budou mít akcie Komerční banky, a.s., nominální hodnotu 100 Kč jedné akcie.

25. 4. 2016 8:00