Kdo v nás věří

Informace o akciích a akcionářích,
stanovách, valných hromadách
a výplatě dividend

Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

  2018 1 2017 1 2016 1 2015 2014
Celkový počet vydaných akcií 2 190 049 260 190 049 260 190 049 260 38 009 852 38 009 852
Počet akcií bez vlastních akcií 188 855 900 188 855 900 188 855 900 37 771 180 37 771 180
Tržní kapitalizace (mld, Kč) 3 160,0 172,8 167,1 187,0 179,0
Zisk/ztráta na akcii (Kč) 4 78,6 79,1 72,5 337,8 343,0
Dividenda (Kč) 5 51,0 6 47,0 40,0  310,0 310,0
Dividendový výplatní poměr (%) 7 64,9  59,5 55,5 92,4 91,0
Účetní hodnota na akcii (Kč) 8 529,1 511,2 537,8 2 711,4 2 816,0
Cena akcie (Kč)          
     uzavírací na konci roku 847 915 885 4 950 4 740
     nejvyšší v roce 965 1 010 1 091 5 667 5 179
     nejnižší v roce 847 881 818 4 590 4 230

1) Hodnoty od roku 2016 odrážejí vliv štěpeni akcii v poměru 1:5 uskutečněného v dubnu 2016.
2) Nominální hodnota každé akcie je 100 Kč. Před štěpění byla nominální hodnota 500 Kč.
3) Součin počtu akcii bez vlastních akcii a uzavírací ceny akcie na konci roku
4) Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií
5) Dividenda na jednu akcii před zdaněním, Srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
6) Návrh pro valnou hromadu konanou dne 24. dubna 2019
7) Dividenda / Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolodovaný)
8) Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX, leden 2012 – srpen 2019

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.