Kdo v nás věří

Informace o akciích a akcionářích,
stanovách, valných hromadách
a výplatě dividend

Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

  2021 2020 2019 2018 2017
Celkový počet
vydaných akcií 
190 049
260
190 049
260
190 049
260
190 049
260
190 049
260
Počet akcií
bez vlastních akcií 
188 855
900
188 855
900
188 855
900
188 855
900
188 855
900
Tržní kapitalizace
(mld, Kč) 
176,6 124,1 156,7 160,0 172,8
Zisk/ztráta
na akcii (Kč) (1)
67,4 43,2 78,9 78,6 79,1
Dividenda (Kč) (2) 43,8 23,9 0,0 51,0 47,0
Dividendový
výplatní poměr (%) (3)
65,0 55,3 0,0 64,9  59,5
Účetní hodnota
na akcii (Kč) (4)
654,0 602,7 558,8 529,1 511,2
Cena akcie (Kč)          
uzavírací na konci roku 935 657 830 847 915
nejvyšší v roce 955 835 962 965 1 010
nejnižší v roce 642 465 737 847 881


(1) Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
(2) Dividenda na jednu akcii před zdaněním, srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
(3) Dividenda/Zisk na jednu akcii připadající akcionářům.
(4) Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
 

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX,
leden 2012 – září 2022

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.