Akcie KB

Informace o akciích a akcionářích, stanovách, valných hromadách a výplatě dividend

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.


2023
2022
2021
2020
2019
Celkový počet vydaných akcií
190 049 260
190 049 260
190 049 260
190 049 260
190 049 260
Počet akcií bez vlastních akcií
188 855 900
188 855 900
188 855 900
188 855 900
188 855 900
Tržní kapitalizace (mld, Kč) 
136,8
123,7
176,6
124,1
156,7
Zisk/ztráta na akcii (Kč) 1
82,7
93,0
67,4
43,2
78,9
Dividenda (Kč) 2
82,7 3
60,42
99,3
23,9
0
Dividendový výplatní poměr (%) 4
100,0
65,0
147,4
55,3
0
Účetní hodnota na akcii (Kč) 5
662,2
636,5
654,0
602,7
558,8

Cena akcie (Kč)


2023
2022
2021
2020
2019
uzavírací na konci roku
725
655
935
657
830
nejvyšší v roce
763
1011
955
835
962
nejnižší v roce
653
568
642
465
737

1 Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
2 Dividenda na jednu akcii před zdaněním, srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
Návrh pro valnou hromadu konanou dne 24. dubna 2024.
Dividenda/Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky.
Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.

Aktuální kurz akcie KB

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX,
leden 2012 – březen 2024

Vývoj ceny akcie KB

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.

Ke stažení