Kdo v nás věří

Informace o akciích a akcionářích,
stanovách, valných hromadách
a výplatě dividend

Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

  2019 2018 2017 2016 2015
Celkový počet vydaných akcií 1 190 049 260 190 049 260 190 049 260 190 049 260 38 009 852
Počet akcií bez vlastních akcií 1 188 855 900 188 855 900 188 855 900 188 855 900 37 771 180
Tržní kapitalizace (mld, Kč) 2 156,7 160,0 172,8 167,1 187,0
Zisk/ztráta na akcii (Kč) 3 78,9 78,6 79,1 72,5 337,8
Dividenda (Kč) 4 0 5 51,0 47,0 40,0  310,0
Dividendový výplatní poměr (%) 6 0 5 64,9  59,5 55,5 92,4
Účetní hodnota na akcii (Kč) 7 558,8 529,1 511,2 537,8 2 711,4
Cena akcie (Kč)          
uzavírací na konci roku 830 847 915 885 4 950
nejvyšší v roce 962 965 1 010 1 091 5 667
nejnižší v roce 737 847 881 818 4 590


1 Hodnoty od roku 2016 odrážejí vliv štěpení akcií KB v poměru 1:5 uskutečněného v dubnu 2016. Nominální hodnota každé akcie je 100 Kč. Před štěpením byla nominální hodnota akcie 500 Kč.
2 Součin počtu akcii bez vlastních akcii a uzavírací ceny akcie na konci roku
3 Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií
4 Dividenda na jednu akcii před zdaněním, Srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
5 Podle návrhu představenstva upraveného v souladu se stabilizačními opatřeními ČNB v souvislosti s epidemií koronaviru. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.
Dividenda/Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolodovaný)
Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX,
leden 2012 – prosinec 2020

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.