Akcie KB

Kdo v nás věří

Informace o akciích a akcionářích,
stanovách, valných hromadách
a výplatě dividend

Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky


Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

  20171 20161 2015 2014 2013
Celkový počet vydaných akcií2 190 049 260 190 049 260 38 009 852 38 009 852 38 009 852
Počet akcií bez vlastních akcií 188 855 900 188 855 900 37 771 180 37 771 180 37 771 180
Tržní kapitalizace (mld. Kč)3 172,8 167,1   187,0 179,0   167,0
Zisk/ztráta na akcii (Kč)4 79,1 72,5 337,8   343,0   331,7  
Dividenda (Kč)5 47,06 40,0 310,0   310,0   230,0  
Dividendový výplatní poměr (%)7 59,5 55,5  92,4  91,0 69,8 
Účetní hodnota na akcii (Kč)8 511,2 537,8   2 711,4  2 816,0  2 479,6 
Cena akcie (Kč)           
uzavírací na konci roku  915 885 4 950 4 740 4 421
nejvyšší v roce 1 010 1 091 5 667 5 179 4 810
nejnižší v roce 881 818 4 590 4 230 3 400

 

1) Hodnoty od roku 2016 odrážejí vliv štěpeni akcii v poměru 1:5 uskutečněného v dubnu 2016.
2) Nominální hodnota každé akcie je 100 Kč. Před štěpením akcii byla nominální hodnota 500 Kč.
3) Součin počtu akcii bez vlastních akcii a uzavírací ceny akcie na konci roku
4) Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcii bez vlastních akcii
5) Dividenda na jednu akcii před zdaněním. Srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
6) Návrh pro valnou hromadu konanou dne 25. dubna 2018
7) Dividenda/Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)
8) Vlastni kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcii bez vlastních akcii

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX, leden 2012 – únor 2019

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.