Kdo v nás věří

Informace o akciích a akcionářích,
stanovách, valných hromadách
a výplatě dividend

Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

  2020 2019 2018 2017 2016
Celkový počet vydaných akcií  190 049 260 190 049 260 190 049 260 190 049 260 190 049 260
Počet akcií bez vlastních akcií  188 855 900 188 855 900 188 855 900 188 855 900 188 855 900
Tržní kapitalizace (mld, Kč)  142,1 156,7 160,0 172,8 167,1
Zisk/ztráta na akcii (Kč) (1) 43,2 78,9 78,6 79,1 72,5
Dividenda (Kč) (2) 0,0 (3) 0,0 (4) 51,0 47,0 40,0 
Dividendový výplatní poměr (%) (5) 0,0 (3) 0,0 (4) 64,9  59,5 55,5
Účetní hodnota na akcii (Kč) (6) 602,7 558,8 529,1 511,2 537,8
Cena akcie (Kč)          
uzavírací na konci roku 657,0 829,5 847,0 915,0 885,0
nejvyšší v roce 835,0 962,0 965,0 1 010,0 1 091,0
nejnižší v roce 465,0 737,0 847,0 881,0 818,0


(1) Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
(2) Dividenda na jednu akcii před zdaněním, srážková daň z dividend činí v ČR 15 %, ve vybraných případech 35 %. Dividenda je
     splatná v následujícím roce.

(3) Návrh pro valnou hromadu konanou dne 21. dubna 2021. Od března 2020 ČNB doporučila bankám nevyplácet dividend z
     důvodu pandemie Covid-19.

(4) Od března 2020 ČNB doporučila bankám nevyplácet dividend z důvodu pandemie Covid-19.
(5) Dividenda/zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky.
(6) Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX,
leden 2012 – prosinec 2021

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016.  Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.