Hospodářské výsledky k 31. 3. 2019

Mohutný nárůst používání mobilního bankovnictví KB
Výnosy rostly, provozní náklady pod kontrolou a stále vynikající výsledky řízení rizik.

3. 5. 2019 7:00

Praha, 3. května 2019 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2019.

Celkové výnosy vzrostly o 5,1 % na 8,0 miliard Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 9,2 % díky nárůstu objemu úvěrů a vkladů a vyšším tržním úrokovým sazbám, které podpořily výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Čisté poplatky a provize klesly o 2,1 %. Zlepšily se příjmy za služby podnikům a stále větší část zákazníků přechází na balíčky se širším rozsahem předplacených služeb. To však více než kompenzoval nižší příjem z transakčních a úvěrových poplatků. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 13,5 % na 0,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno i přeceněním derivátových pozic.

Provozní náklady stouply o 3,2 % na 4,2 miliardy Kč, přičemž personální i ostatní provozní náklady rostly podobným tempem. Rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 3,9 % na 8 167.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala výborná, což KB umožnilo vykázat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 176 mil. Kč. K tomuto výsledku přispělo stále solidní makroekonomické prostředí, nízká míra nesplácení a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů.

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 3 176 mil. Kč, což je o 5,9 % více než před rokem.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,0 % na 637,3 miliardy Kč [1]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 3,9 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 3,4 %. Objem úvěrů podnikům a ostatní úvěry poskytnuté Skupinou KB byl větší o 4,2 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 4,5 % na 826,1 miliardy Kč [2]. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,5 % na 172,9 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,9 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %.

"Investovali jsme značné zdroje v oblasti digitální kanálů, aby byly pro klienty uživatelsky příjemné a bezpečné. V poměrně krátké době se pak ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí, neboť uživatelé velice rychle přijímali výhody digitálního bankovnictví Komerční banky. Díky tomu máme větší počet klientů mobilního bankovnictví a větší objem plateb prostřednictvím mobilního bankovnictví, než kterákoliv jiná česká banka. Považuji také za důležité, že digitální bankovnictví KB snadno ovládají všechny generace klientů, a že spokojenost zákazníků s Mobilní bankou nadále roste. Finanční výsledky za první čtvrtletí roku potvrdily pozitivní linii celkových výnosů a to především díky čistým úrokovým výnosům. I při investicích do digitalizace a do přeměny Banky jsme zachovali disciplinovaný přístup k řízení provozních nákladů. Výsledek na úrovni čistého zisku je ale samozřejmě podpořen i dobrou platební morálkou dlužníků."

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

K 31. březnu 2019 měla KB 47 718 akcionářů (meziročně méně o 241), z toho 42 392 byly fyzické osoby z České republiky (pokles o 284 vůči situaci před rokem). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 1,9 % na 640,5 miliardy Kč.

Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 5,2 % na 856,6 miliardy Kč.

- - -

[1] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 1,9 % na 640,5 miliardy Kč.

[2] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 5,2 % na 856,6 miliardy Kč.

Finanční výsledky