Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2022

3. 8. 2022 7:00

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 8,7 % na 769,4 miliardy Kč. Rostlo portfolio retailových i korporátních úvěrů.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 2,7 % na 1 024,3 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,8 % na 205,6 miliard Kč.

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 256 000 zákazníků, což je o 12 000 více než před rokem. Samotná Komerční banka měla 1 650 000 klientů, meziročně o 29 000 více. Počet klientů s aplikací Mobilní banka meziročně stoupl o 119 000 na 1 099 000, což představuje 67 % všech zákazníků KB. Počet uživatelů aplikace KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám dosáhl 1 036 000 klientů, asi o 132 000 více než před rokem.

Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku, které bylo ovlivněno pandemickými omezeními, stouply výnosy KB o 29,5 % na 19,2 miliardy Kč.

Provozní náklady byly meziročně vyšší o 7,5 % na 8,4 miliardy Kč.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká. Čistá tvorba opravných položek klesla o -15,9 % na 0,6 miliard Kč. Tvorba opravných položek se soustředila na korporátní klienty s různými druhy vazeb na ruský trh. Disciplína splácení a výkonnost vymáhání v retailovém úvěrování byla nadále vynikající.

Čistý zisk připadající akcionářům v prvním pololetí 2022 vzrostl o 62,3 % na 8,3 miliardy Kč. Daň z příjmů stoupla o 64,6 % na 2,0 miliardy Kč.

KB nadále vykazuje silné ukazatele solventnosti. Objem regulatorního kapitálu dosáhl 108,5 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 20,3 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 20,0 %. Poměr úvěrů a depozit činil 74,0 %.

KB měla 64 384 akcionářů (meziročně více o 6 533), z toho 58 349 byly fyzické osoby z České republiky.

„První polovina roku 2022 přinesla mimořádnou míru nejistoty v globální i domácí ekonomice, často související s dopady války na Ukrajině. Komerční banka si zachovala roli spolehlivého a důvěryhodného pilíře finančního systému České republik:, podporuje své klienty v naplňování jejich plánů a ambicí, jako jeden z největších daňových poplatníků přispívá k fiskální stabilitě v zemi, usnadňuje přechod ekonomiky k odolnějšímu a udržitelnějšímu modelu. KB pokračuje ve vlastní transformaci s ambicí být lídrem v nové éře digitálního bankovnictví. Předvídatelnost a stabilita ekonomického prostředí v Česku výrazně zvyšuje důvěru spotřebitelů a podniků. K tomu mohou tvůrci politik zásadním způsobem přispět prosazováním konzistentních a informovaných politik s ohledem na dlouhodobé dopady.” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.