Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2023

3. 8. 2023 7:00

„V dubnu letošního roku jsme odstartovali novou historickou kapitolu Komerční banky spuštěním Nové éry bankovnictví. Vývoj nových bankovních systémů v uplynulých třech letech přinesl klientům mnoho změn: novou mobilní aplikaci KB+, nové internetové bankovnictví, nové služby pro klienty nabízející ještě lepší klientský zážitek a mnoho dalšího. Převod retailových i korporátních klientů do zcela nové propozice banky bude probíhat postupně až do roku 2026. Udržitelnost je pro nás naprosto klíčová a přirozená součást všech našich aktivit a velmi mě těší, že je Komerční banka jasným lídrem na domácím bankovním trhu. V rámci nové éry chceme být navíc 100% bezpapírovou společností,“ říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Výsledky prvního pololetí ukázaly řadu pozitivních trendů ve vývoji obchodních objemů a neúrokových výnosů. S ohledem na vynikající kvalitu úvěrového portfolia jsme mohli rozpustit část vytvořených opravných položek, což vnímáme jako výjimečnou situaci. Úrokové výnosy se normalizovaly poté, co zeslábl vítr v zádech z dřívějšího rychlého růstu úrokových sazeb. Ohledně výkonnosti Komerční banky i celé české ekonomiky v nadcházejících obdobích zůstávám optimistou,” doplnil Jan Juchelka.

  • Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 3,3 % na 794,6 miliardy Kč; 

  • Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně poklesl o -2,9 % na 994,7 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 8,5 %;

  • Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 14,6 % na 235,6 miliardy Kč;

  • Skupina Komerční banky obsluhovala 2 227 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 661 000 klientů, meziročně o 11 000 více;

  • V dubnu představila Komerční banka trhu svou novou bankovní nabídku založenou na nejmodernějších bankovních technologiích a nástrojích. Do června se do nové digitální banky KB zaregistrovalo více než 22 000 klientů;

  • První polovina roku 2023: Celkové výnosy poklesly o -5,6 % na 18,1 miliardy Kč. Provozní náklady meziročně stouply o 8,0 % na 9,1 miliardy Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,9 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -2,9 % na 8,1 miliardy Kč;

  • Druhé čtvrtletí 2023: Celkové výnosy byly meziročně nižší o -5,7 %, na 9,1 miliardy Kč. Provozní náklady vzrostly o 11,8 %, na 4,1 miliardy Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,5 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,5 miliardy Kč, meziročně byl meziročně nižší o -6,0 %;

  • Objem regulatorního kapitálu dosáhl 104,9 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 20,0 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,5 %;

  • KB měla 72 303 akcionářů (meziročně více o 7 919), z toho 66 179 byly fyzické osoby z České republiky;


Kompletní finanční výsledky