Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2023

3. 11. 2023 7:00

„Ve třetím čtvrtletí jsme se zaměřili na rozvoj naší nové digitální banky, kterou jsme pro retailové klienty spustili v dubnu. Postupné obohacování nabídky nové mobilní aplikace KB+ o jednoduché, výhodné a atraktivní služby nám umožní zvýšit počet klientů, kteří přecházejí z dosavadní platformy. Naši ambicí je, aby se do Nové éry bankovnictví do konce letošního roku zaregistrovalo sto tisíc klientů, a v průběhu roku 2024 chceme nabídnout přechod do nové digitální banky jednomu milionu klientů,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„Mimo vývoj nové klientské propozice a technologických systémů banky zahrnuje strategická transformace také změny v organizaci Skupiny KB s cílem její vyšší efektivity a agility: Nedávno jsme integrovali provozní část společnosti Factoring KB do banky, budujeme novou poradenskou síť pro Skupinu Komerční banky založenou na distribuční síti Modré pyramidy, a zároveň centralizujeme vývoj a marketing spotřebitelského úvěrování pro celou Skupinu KB. Úspěšná implementace našeho strategického programu KB 2025 posílí pozici Komerční banky jako lídra v nové éře bankovnictví,” doplnil Jan Juchelka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 2,7 % na 808,3 miliardy Kč;

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 1,2 % na 1 022,4 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 11,5 %;

Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 14,7 % na 240,7 miliardy Kč;

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 218 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 665 000 klientů, meziročně o 14 000 více;

KB představila svou „Novou éru bankovnictví“ v dubnu, ke konci září už novou digitální banku KB používalo více než 50 000 klientů;

Výsledky za devět měsíců roku 2023: Celkové výnosy poklesly o -6,9 % na 27,0 miliard Kč. Provozní náklady meziročně stouply o 7,7 % na 13,0 miliard Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných
položek ve výši -1,0 miliard Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -4,9 % na 12,4 miliardy Kč;

Výsledky za samotné třetí čtvrtletí 2023: Celkové výnosy byly meziročně nižší o -9,5 %, na 8,9 miliardy Kč. Provozní náklady vzrostly o 7,2 %, na 3,9 miliardy Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných
položek ve výši -0,1 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,3 miliardy Kč, meziročně méně o -8,5 %;

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 106,5 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 20,2 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,6 %;

KB měla 72 934 akcionářů (meziročně více o 5 576), z toho 66 869 byly fyzické osoby z České republiky. 

Kompletní finanční výsledky