Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2023

8. 2. 2024 7:00

„Komerční banka v roce 2023 opět dokázala, jak silnou a úspěšnou finanční skupinou je. V řadě úspěchů a iniciativ je nejvýznamnějším milníkem loňský 18. duben, kdy odstartovala Nová éra Komerční banky. Klientům jsme přinesli moderní, rychlé a uživatelsky přívětivé řešení. Aplikaci KB+ dnes používá více než 180 000 klientů, kteří oceňují nové funkcionality, nastavení tarifů či například plně digitální bezpapírové řešení. Dokončili jsme také budování nového centra pro poskytování a správu úvěrů na bydlení, společného pro KB a Modrou pyramidu. Nejen tyto kroky nám pomohly získat řadu prestižních ocenění, včetně titulu Mastercard Banka roku 2023. V letošním roce pokračujeme v implementaci strategie KB 2025 a do konce roku nabídneme služby Nové éry bankovnictví jednomu milionu našich retailových klientů,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„V loňském roce jsme dosáhli silných výsledků. Dařilo se nám oslovovat nové klienty a růst jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Úvěry klientům solidně rostly, přestože poptávku po úvěrech ovlivnilo očekáváním budoucího snižování úrokových sazeb. Vklady klientů se meziročně zlepšily o desetinu a přesáhly bilion korun. Aktiva klientů v nebankovních produktech, zejména podílových fondech, rostly ještě rychleji. Čistý zisk za rok 2023 dosáhl 15,6 miliardy Kč. Zároveň byla Skupina KB, stejně jako každý rok, významným přispěvatelem do veřejných rozpočtů. V roce 2023 například odvedla 4,8 miliardy Kč na daních z příjmů, 0,4 miliardy Kč na zálohách na windfall tax, 1,3 miliardy Kč do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 2,1 miliardy Kč na sociální a zdravotní pojištění, 1,8 miliardy Kč na srážkové dani z úroků a dividend, a další částky v jiných odvodech,“ doplnil Jan Juchelka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 5,5 % na 827,7 miliardy Kč;

Vklady klientů ve Skupině KB meziročně stouply o 9,7 % na 1 006,1 miliardy Kč. Objem aktiv klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 16,0 % na 251,3 miliardy Kč;

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 199 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 664 000 klientů, meziročně o 13 000 více;

Finanční výsledek za celý rok 2023 (oproti roku 2022): Celkové výnosy poklesly o -6,3 % na 36,2 miliardy Kč. Provozní náklady stouply o 8,2 % na 17,3 miliardy Kč. Čistá tvorba opravných položek k úvěrům byla velmi nízká. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -11,4 % na 15,6 miliardy Kč;

Finanční výsledek za čtvrté čtvrtletí 2023 (oproti 4Q 2022): Celkové výnosy se meziročně snížily o -4,4 %, na 9,2 miliardy Kč. Provozní náklady vzrostly o 9,5 %, na 4,3 miliardy Kč. Skupina vytvořila opravné položky na úvěry ve výši 1,1 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 3,3 miliardy Kč, meziročně méně o -29,7 %;

V roce 2023 odvedla Skupina KB do veřejných rozpočtů 4,8 miliardy Kč na daních z příjmů, 0,4 miliardy Kč na zálohách na windfall tax, 1,3 miliardy Kč do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 2,1 miliardy Kč na sociální a zdravotní pojištění, 1,8 miliardy Kč na srážkové dani z úroků a dividend, více než 0,8 miliardy Kč na DPH, a další částky v jiných odvodech. Zaměstnanci navíc zaplatili ze svých příjmů od Skupiny KB na dani z příjmu 0,7 miliardy Kč a na sociálním a zdravotním pojištění 0,7 miliardy Kč.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 105,9 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 18,8 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 17,7 %;

Představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 82,66 Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 15,7 miliardy Kč. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 24. dubna 2024.

KB získala titul Mastercard Banka roku 2023, spolu s oceněními Korporátní banka roku 2023 a Banka bez bariér roku 2023. KB Pojišťovna obhájila titul Nejlepší životní pojišťovna v anketě VISA Nejlepší pojišťovna 2023.

KB měla 73 478 akcionářů (meziročně více o 4 444), z toho 67 449 byly fyzické osoby z České republiky. Fyzické osoby z ČR držely akcie představující 14,9% podíl na vlastním kapitálu KB.

Kompletní finanční výsledky