Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2020

Praha, 6. května 2020 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2020.

6. 5. 2020 7:00

Celkové výnosy poklesly o -1,4 % na 7,8 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se snížily o -0,8 % na 5,8 miliardy Kč, navzdory růstu objemu úvěrů i vkladů, a to kvůli nižším úrokovým maržím u retailového úvěrování a nižšímu výnosu z reinvestovaných depozit. Čisté poplatky a provize poklesly o -5,3 % na 1,4 miliardy Kč. Poklesly transakční poplatky, především v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby a poklesu aktivity v březnu. Výnosy z ostatních druhů poplatků byly meziročně stabilní nebo dokonce narostly. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 0,6 miliardy Kč se zvýšil o 3,2 %, s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvedlo poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady stouply o 5,2 % na 4,4 miliardy Kč. Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a mimořádnými nákupy pro stav nouze. Průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 % na 8 173.

Čistá tvorba opravných položek za první čtvrtletí roku 2020 činila 0,2 miliardy Kč. Avšak tyto opravné položky ještě neodrážejí plný dopad ekonomických potíží vyplývajících z pandemie koronaviru.

Čistý zisk náležející akcionářům KB poklesl o -16,3 % na 2,7 miliardy Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,9 % na 668,2 miliardy Kč1). Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,9 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 1,2 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 5,2 % zvýšením korunové hodnoty úvěrů poskytnutých v eurech.

Vklady klientů stouply meziročně o 8,3 % na 894,9 miliardy Kč.2) Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,0 % na 179,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 20,8 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 20,2 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 241 %, výrazně nad regulačním minimem 100 %.

„Komerční banka dokázala rychle přejít do chráněného režimu, v němž jsou dostupné všechny služby klientům, funguje základní pobočková síť, a převážná většina zaměstnanců pracuje z domova. Potvrzuje to profesionalitu, odhodlání, a skutečně agilní přístup lidí ve skupině Komerční banky. S touto odolností a vytrvalostí teď pomáháme zákazníkům překonat těžké výzvy z posledních týdnů. Stejně jako platilo v minulých krizích, a jak bude platit v kterékoliv budoucí krizi: Komerční banka je připravena, a stojí za svými klienty! Z krize způsobené pandemií Covid-19, a z jejích důsledků, vyplyne řada poučení. Transformační kroky, které jsme uskutečnili v posledních dvou letech, se naprosto vyplatily. Budeme dále pokračovat v naší misi budování finanční skupiny, která dokáže i v budoucnosti bezpečným a efektivním způsobem vytvářet hodnotu klientům, akcionářům, zaměstnancům a celé společnosti.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

1) Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou.

Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 4.8 % na 671,1 miliardy Kč.

2) Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 7.8 % na 923,7 miliardy Kč.

Finanční výsledky