Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2022

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 8,1 % na 750,7 miliard Kč. Rostlo portfolio retailových i korporátních úvěrů.
Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 3,0 % na 1 015,1 miliardu Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 7,6 % na 206,9 miliard Kč.

5. 5. 2022 7:00

Počet uživatelů aplikace KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám překročil milionovou hranici až 4. dubna, takže ke konci března používalo KB Klíč 999 000 klientů, asi o 133 000 více než před rokem. Počet klientů Komerční banky s aplikací Mobilní banka meziročně stoupl o 107 000 na 1 066 000, což představuje 65 % ze 1 636 000 zákazníků KB. Celá Skupina KB obsluhovala 2 253 000 zákazníků.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, které bylo ovlivněno významným omezením pohybu obyvatel a řady podnikatelských aktivit, stouply výnosy KB o 27,7 %. Provozní náklady narostly o 9,8 %, hlavně v důsledku významného nárůstu povinných odvodů. Čistá tvorba opravných položek klesla o -52,6 %, díky stále vysoké kvalitě aktiv. Čistý zisk připadající akcionářům v prvním čtvrtletí 2022 vzrostl o 75,9 % na 3,5 miliard Kč.

Ukazatele kapitálové přiměřenosti a likvidity Skupiny KB nadále převyšují platné regulatorní požadavky. Kapitálová přiměřenost dosáhla 20,2 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,8 %. Poměr úvěrů a depozit byl ve výši 72,8 %.

Výroční valná hromada KB dne 20. dubna 2022 schválila účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku, včetně výplaty dividend ve výši 8,3 miliardy Kč, což představuje 43,8 Kč na akcii.

Další kroky k uvolnění přebytečného vlastního kapitálu, nashromážděného v důsledku omezení výplaty dividend v době pandemie v letech 2020 a 2021, budou zváženy ve druhé polovině roku 2022 po dokončení každoročních regulatorních zátěžových testů.

„Česká ekonomika v prvních týdnech roku 2022 svižně zrychlovala a byla na cestě dosáhnout brzy své úrovně před pandemií a postupně zkrotit inflační tlaky. Vypuknutí války na Ukrajině však bohužel způsobilo obrat směru. Hospodářský růst bude pomalejší a inflace zůstane déle vyšší. Soucítíme s nevinnými ukrajinskými obětmi války, a věříme, že se svět brzy vrátí na cestu míru a demokracie. Jako Komerční banka posilujeme svou odolnost vůči aktuálním i budoucím výzvám tím, že jednáme eticky a v plném souladu se zákony a regulacemi, že přispíváme k prosperitě České republiky a Slovenska, a pomáháme zachovat přírodní prostředí naší planety.”

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.