Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2023

12. 5. 2023 7:00

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 5,1 % na 789,1 miliardy Kč;

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB poklesl o -3,5 % na 979,5 miliardy Kč;

Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 9,8 % na 227,0 miliard Kč;

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 232 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 656 000 klientů, meziročně o 20 000 více;

Celkové výnosy poklesly o -5,5 % na 9,0 miliard Kč. Provozní náklady meziročně rostly o 5,0 % na 5,0 miliard Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši 0,4 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům stoupl o 1,4 % na 3,6 miliardy Kč;

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 103,8 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 19,8 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,2 %;

KB měla 71 447 akcionářů (meziročně více o 10 590), z toho 65 147 byly fyzické osoby z České republiky;

V dubnu představila Komerční banka na trhu svou novou bankovní nabídku založenou na nejmodernějších  bankovních technologiích a nástrojích. Nová éra bankovnictví KB je jednoduchá, inovativní, udržitelná a kombinuje digitální nástroje a fyzickou přítomnost způsobem příhodným pro klienty.

„Aktivity v prvním čtvrtletí roku 2023 směřovaly k důležitému kroku v implementaci transformační strategie KB2025: otevření nové digitální banky pro nové zákazníky a zahájení migrace klientů ze stávající infrastruktury. Tento milník jsme překonali v dubnu a pokračujeme v transformaci Skupiny Komerční banky do role lídra v nové éře bankovnictví s důrazem na jednoduchý, inovativní a udržitelný přístup, založený na inteligentní kombinaci digitálního a fyzického řešení pro klienta.” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Výsledky z prvního čtvrtletí byly ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu. Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelské úvěry, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí.” doplnil Jan Juchelka. 

Kompletní finanční výsledky