Hospodářské výsledky Skupiny Komerční banky k 31. březnu 2018

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první tři měsíce roku 2018. Vklady klientů vzrostly meziročně o 4,3 % 790,7 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,7 % na 163,9 miliardy Kč. Úvěrování klientů stouplo o 2,8 % na 612,7 miliardy Kč. Z toho úvěrů na bydlení od KB a Modré pyramidy bylo více o 6,4 % a spotřebitelské financování od KB a ESSOXu narostlo o 6,0 %.

4. 5. 2018 7:00

Celkové výnosy klesly o 3,2 % na 7,6 miliardy Kč. Důvodem byly v minulém roce vyšší zisky z finančních operací s tím, jak ukončení intervencí ČNB vyvolalo silnou aktivitu klientů v oblasti zajišťování finančních rizik. Čisté úrokové výnosy, největší část celkových výnosů, byly meziročně vyšší díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a rovněž nárůst tržních úrokových sazeb přispěl k navýšení výnosů z reinvestice depozit. Pravidelné provozní náklady stouply o 1,3 % na 4,1 miliardy Kč, v důsledku nárůstu personálních nákladů a odpisů, zatímco správní náklady byly meziročně nižší. Kvalitu úvěrového portfolia nadále podporovala příznivá fáze ekonomického cyklu, což umožnilo mimořádnou situaci rozpuštění opravných položek k úvěrům v objemu 0,1 miliardy Kč. Navíc KB zaúčtovala jednorázový zisk z finalizace kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps ve výši 0,1 miliardy Kč, v souvislosti s prodejem dalších 19% v Cataps společnosti Worldline v únoru 2018.

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek (tj. po vyloučení jednorázových příspěvků z prodeje a přecenění budov centrály v roce 2017 a zisku souvisejícího s prodejem dalšího podílu ve společnosti Cataps v roce 2018) poklesl o 8,4 % na 2,9 miliardy Kč. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům KB (tedy včetně výše uvedených jednorázových položek) byl nižší o 26,5 % na 3,0 miliardy Kč.

Hospodářské výsledky