Komerční banka založila novou dceřinou společnost KB Poradenství

29. 6. 2023 17:00

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Banka“) oznamuje, že 

KB založila plně vlastněnou dceřinou společnosti KB Poradenství, s.r.o. (dále jen „KB Poradenství“ nebo „Společnost“), která vznikla dne 27. června zápisem do obchodního rejstříku. 

KB Poradenství byla založena v souvislosti se zamýšleným rozvojem distribučního modelu Skupiny KB. Zapsaným předmětem podnikání Společnosti je zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování pojištění a zajištění, zprostředkování doplňkového penzijního spoření a činnost investičního zprostředkovatele. K výkonu uvedených činností musí Společnost získat příslušné licence a oprávnění.   

KB Poradenství má základní kapitál 100 000 Kč a stala se součástí regulatorního konsolidačního celku Komerční banky (tedy Skupiny KB).