Změna předsedy Dozorčí rady Komerční banky, a.s.

2. 2. 2024 13:00

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že v souladu se stanovami dozorčí rada s účinností od 1. února 2024 kooptovala paní Delphine Garcin Meunier náhradní členkou dozorčí rady do konání řádné valné hromady a zároveň ji zvolila předsedkyní dozorčí rady.