Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) finanční výsledky

Finanční výsledky

202220212020
Čisté provozní výsledky38 63231 34629 664
z toho: čisté úrokové výnosy28 63221 79521 360
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí6 1215 7115 210
z toho: čistý zisk z finančních operací3 6663 6302 884
Provozní náklady-16 014-15 099-14 995
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti17 55612 7278 156
Čistý zisk na akcii (Kč)9367,3943,19
Rozvaha

202220212020
Bilanční suma1 304 0631 244 3531 167 131
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)781 463724 587679 956
Závazky vůči klientům950 693956 929906 217
Vlastní kapitál celkem1)120 203123 509113 816
Poměrové ukazatele (%)2)

202220212020
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE)     14,4110,737,44
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)     1,381,060,73
Čistá úroková marže2,421,932,03
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům41,4548,1750,55
Kapitál3)

202220212020
Kapitálová přiměřenost (%)19,4521,3122,34
Přiměřenost Tier 1 (%)18,8620,8721,73
Tier 198 616101 07297 906
Tier 23 1222 1362 784
Regulatorní kapitál101 738103 209100 690
Celková rizikově vážená aktiva522 978484 372450 628
Ostatní údaje

202220212020
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců7 5037 6878 061
Nekonsolidované údaje ostatní údaje

202220212020
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců6 5536 7367 104
Počet obchodních míst4)219243243
Počet klientů (tisíce)1 6521 6251 641
Počet bankomatů850860809
  1. Bez Nekontrolního podílu.
  2. Podle metodiky Komerční banky.
  3. Podle metodiky Basilej III.
  4. Včetně jedné pobočky na Slovensku.


Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola Výroční zprávy 2022.