Komerční banka plní svůj pětiletý strategický plán v oblasti udržitelnosti, jehož hlavním cílem je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2026. Ke konci loňského roku jsme docílili výrazného snížení celkové uhlíkové stopy, a to o 32,5 % v porovnání s počátečním rokem 2019. 

„Zaměřili jsme se na aktivity, u kterých víme, že mají velký podíl na vytváření emisí skleníkových plynů. Jedná se tedy především o spotřebu elektrické energie, dopravu zaměstnanců do práce či investic banky do dalšího rozvoje, jako je třeba modernizace poboček. Mezi další sledované aktivity patří vytápění nebo služební cesty. V budoucnosti budeme okruh našich aktivit nadále přezkoumávat a snižovat emise v dalších oblastech naší činnosti,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka KB.

Procentuální vyjádření za rok 2021 můžeme prezentovat jako celkovou CO2 stopu. Ta činí 23 902 781 kg CO2e, respektive 14,7 kg CO2e na jednoho klienta. V roce 2021 došlo ke snížení v téměř všech 18 zdrojích emisí, které banka vykazuje. Můžeme tak sledovat jasný trend snižování emisí skleníkových plynů vlastního provozu.

 

Ve spotřebě elektrické energie byla uhlíková stopa ve srovnání s rokem 2019 snížena celkem o 28 %. Částečně tomuto pomohl v roce 2021 nákup 10 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a také důsledný energetický management a snížení počtu budov.

 

Velkého snížení emisí bylo dosaženo u dopravy služebními automobily, celkem o 28,7 %.  A v souvislosti s tím i snížení spotřeby pohonných hmot o 148 549 litrů benzínu a nafty oproti roku 2020. Dařilo se nám i v oblasti odpadů, a to snížit celkový objem skládkovaného odpadu o 24 %.

„Jsme rozhodnuti v nastaveném trendu pokračovat a pevně věříme v naplnění naší udržitelné strategie pro rok 2026. V tomto přesvědčení nás povzbudilo získání prestižní certifikace v předchozích letech, ” doplňuje Jitka Haubová.

Podrobné informace o naší uhlíkové stopě transparentně zveřejňujeme na naší webové stránce: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/podnikame-udrzitelne/environmentalni-udrzitelnost

Emise 2019 2020 2021
Celkové emise 35 388 682 kg CO2 ekv. 25 049 037,6 kg CO2 ekv. 23 902 781,4 kg CO2 ekv.
Počet klientů 1 664 000 1 653 000

1 625 331

Emise na 1 klienta 21,3 kg CO2 ekv. 15,2 kg CO2 ekv.

14,7 kg CO2 ekv.