Ombudsman KB

Upřednostňujeme smírná řešení sporů, proto máme nezávislého ombudsmana

Služby Ombudsmana

Řeší podněty našich klientů (včetně Komerční banky, a.s. se sídlem na Slovensku) a klientů některých dalších společností, které jsou součástí skupiny Komerční banky a Société Générale v České republice.

Jedná se o:

  • Komerční pojišťovnu, a.s.
  • Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s.
  • KB Penzijní společnost, a.s.
  • ESSOX s.r.o.
  • Factoring KB, a.s.
  • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Činnost ombudsmana se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana. Na ombudsmana se mohou obrátit klienti v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace ve druhé instanci (v případě klientů KB útvar Kvality a zákaznické zkušenosti). Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se společnosti skupiny Komerční banky zavazují jej respektovat.

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. je odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy.

V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem, rozhodkyní a emeritní předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Jako ocenění za její celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost jí v roce 2020 udělil rektor Univerzity Karlovy stříbrnou medaili Univerzity Karlovy.