Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2022

8. 2. 2023 7:00

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 6,2 % na 784,9 miliardy Kč.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB poklesl o -3,4 % na 916,8 miliardy Kč.

Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,4 % na 216,6 miliardy Kč.

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 240 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 652 000 klientů, meziročně o 27 000 více.

Finanční výsledek za celý rok 2022 (oproti roku 2021): Celkové výnosy stouply o 23,2 % na 38,6 miliardy Kč. Provozní náklady meziročně rostly o 6,1 % na 16,0 miliard Kč. Čistá tvorba opravných položek vzrostla o 61,6 % na 1,2 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům stoupl o 37,9 % na 17,6 miliardy Kč. Daň z příjmů vzrostla o 32,0 % na 4,0 miliardy Kč.

Finanční výsledek za čtvrté čtvrtletí 2022 (oproti 4Q 2021): Celkové výnosy byly vyšší o 10,4 %, na 9,6 miliardy Kč. Provozní náklady vyšší o 5,1 %, na 3,9 miliardy Kč. Čistá tvorba opravných položek byla velmi nízká. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,6 miliardy Kč, meziročně byl lepší o 11,0 %. Daň z příjmů činila 1,1 miliardy Kč, více o 5,4 %.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 101,7 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 19,5 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 18,9 %.

Představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 60,42 Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 11,5 miliardy Kč. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 20. dubna 2023.

KB měla 69 034 akcionářů (meziročně více o 10 590), z toho 63 050 byly fyzické osoby z České republiky.

Komerční banka získala tituly Banka roku, Korporátní banka roku a Banka bez bariér v soutěži Mastercard Banka roku. KB získala rovněž ocenění Bankovní inovátor v hodnocení VISA Nejlepší banka 2022.

„Navzdory mnohým výzvám, které přinesl rok 2022 - hlavně válku na Ukrajině, s ní související energetickou krizi a rychle rostoucí inflaci – Komerční banka znovu prokázala, že je spolehlivým partnerem svým klientům. K silným obchodním a finančním výsledkům přispělo dynamické oživení aktivity spotřebitelů i firem po dvou letech pandemických restrikcí. Prostředí, ve kterém podnikáme, přinese i letos řadu výzev: inflace, zvyšující se náklady na vklady a důsledky zpomalení ekonomiky bezpochyby ovlivní výsledky tohoto roku. Komerční banka bude nadále stát po boku svých klientů a zůstane silná i v dobách hospodářského útlumu,” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„V roce 2023 se soustředíme na implementaci dalších kroků naší strategie. Skupina Komerční banky pokročí ve své transformaci, jejíž cílem je vytvořit českého lídra v nové éře bankovnictví. Klientům a české veřejnosti představíme novou nabídku vytvořenou díky aktuálně největšímu digitálnímu projektu v Česku. Také letos bude Skupina Komerční banky spolu se svými klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost.” doplnil Jan Juchelka.