Komerční banka pokračovala ve snižování své uhlíkové stopy i v roce 2022

Ve srovnání se základním rokem (2019) došlo loni ke snížení uhlíkové stopy o 44 % v absolutních hodnotách a 43,5 % v přepočtu na jednoho klienta. Sníženy byly zejména emise způsobené spotřebou elektrické energie. V roce 2022 bylo 59 % elektrické energie nakoupeno z obnovitelných zdrojů (se zárukou původu).
 

11. 5. 2023 0:00

K zásadnímu snížení emisí došlo také v oblasti dopravy zaměstnanců KB do práce. V roce 2019 zaměstnanci najezdili téměř 55 milionů kilometrů, kdežto v roce 2022 to bylo jen 7,71 milionu km (v předchozím roce 8,71 milionu km). 

„Naši uhlíkovou stopu měříme od roku 2019 a o získaných datech pravidelně a transparentně informujeme. Loňské výsledky znovu potvrdily správné nastavení našich priorit v oblasti udržitelnosti, především pak plán dosažení uhlíkové neutrality KB jako firmy, tedy bez klientského portfolia, do roku 2026,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva odpovědná za agendu udržitelnosti.    

Významné bylo také snížení uhlíkové stopy z nově přidané kategorie používaných nástrojů (automobily, IT, telekomunikace, počítače, nábytek atd.), kde se rozpočítávají emise podle životního cyklu daného výrobku. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k výraznému poklesu počtu používaných zařízení u všech kategorií a nejzásadnější bylo snížení u nábytku, což je způsobeno využíváním smart office a výrazného snížení počtu poboček.

Podrobné informace o naší uhlíkové stopě transparentně zveřejňujeme na naší webové stránce: https://www.kb.cz/cs/o-bance/podnikame-udrzitelne/environmentalni-udrzitelnost

Emise v roce – 2022
Celkové emise: 22 231 .4 t CO2 ekv. (včetně 3% rezervy)
V intenzitě: 13,5 kg CO2 ekv. na jednoho klienta

AktivitakgCO2ePodíl na celkové stopěZměna oproti 2019Změna oproti 2019 %
Elektřina5 169 60324,0 %-8 679 294-63 %
Investice6 812 87931,6 %1 594 35031 % *)
IT a bankovní technika1 812 4598,4 %-272 494-13 %
Teplo1 944 1479,0 %-802 386-29 %
Zemní plyn1 465 4436,8 %-598 142-29 %
Palivo pro firemní auta1 056 8774,9 %-425 402-29 %
Doprava zaměstnanců1 016 1714,7 %-6 082 017-86 %
Služební cesty835 4553,9 %-459 903-36 %
Home office283 1191,3 %243 276611 % *)
Automobily313 8421,5 %-80 620-20 %
Ostatní873 8914,0 %-1 048 652-55 %

*) Emise byly sníženy téměř ve všech aspektech s výjimkou investic, které vzrostly o 31 % z důvodu přestaveb poboček na nový koncept a práce zaměstnanců z domova (7,5násobný nárůst).

co2

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidské aktivity na životní prostředí vyjádřený v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2e). Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Uhlíková stopa je jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje. 


Michal Teubner
michal_teubner@kb.cz
+420 606 653 219