Komerční pojišťovna připsala klientům vysoké zhodnocení

Dva z fondů nabízených v rámci investičního životního pojištění Komerční pojišťovny dosáhly mimořádných výnosů. V případě zajištěného fondu Certus se jedná o více než 12 %, u fondu Certus 2 dokonce přes 27 %. Za tímto úspěchem stojí zejména důkladně zvolená skladba podkladových aktiv ze sektoru potravin a farmacie, která jen minimálně podléhá výkyvům ekonomiky.

4. 6. 2019 10:00

„Vždy se snažíme zvolit atraktivní a bezpečnou investiční strategii. Nyní jsme pro naše klienty připravili novinku - zajištěný fond Protective 6, kde zaručujeme 100% kapitálovou garanci.“

Zdeněk Doboš, člen představenstva Komerční pojišťovny

Fond Protective 6 se 100% kapitálovou garancí bude otevřený do 4. července 2019 nebo do vyprodání fondu.

„Výkonnost fondu je odvozena od Solactive Sustainable Development Goals Impact Index, což je index sledující společnosti, které pozitivně přispívají k cílům OSN o udržitelném rozvoji. Aktuálně je těchto firem více než 3800. Jejich počet stále roste. Díky aktivní správě jsou do indexu vždy zařazeny jen ty společnosti, které nejlépe splní přísná kritéria jak společenské odpovědnosti, tak dosaženého výnosu a volatility akcií.“

David Leiss, produktový manažer Komerční pojišťovny

Více informací na www.kb.cz/vitalinvest nebo www.kb-pojistovna.cz.

Příklad má pouze informativní charakter. Minulé výnosy z fondů nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice do fondů kolektivního investování může v průběhu jejich trvání kolísat a nabývat tak kladných i záporných hodnot. Investiční riziko spojené s fondy kolektivního investování nese pojistník.