S čím vám
pomůžeme?

Nechte své úspory pracovat a pojistěte
budoucnost sobě i svým blízkým

Odečtěte si až 24 000 Kč ročně z daní

Určete osobu, která peníze získá bez dědického řízení

Fondy i s garantovaným zhodnocením

Kdykoli měníte zaměření – investice vs. pojištění

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SI SJEDNEJTE, POKUD CHCETE:

 • Zajištění pro sebe a blízké v případě smrti nebo úrazu

 • Dlouhodobé uložení peněz s možností výběrů

 • Individuální přístup a vlastní rozhodnutí o rozložení investic

 • Záruku návratnosti investice pro pozůstalé

Sjednejte si Vital Invest

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory

Volíte si vlastní investiční strategii výběrem z fondů:

 • Fond s garantovaným zhodnocením
 • Amundi CR Krátkodobý
 • Amundi Multi Asset Real Return
 • Amundi Global Equity
 • Tyto fondy můžete kombinovat pro dosažení optimálního výnosu
 • Konzervativní klienti mohou část prostředků vložit do fondu s garantovaným výnosem
 • Zvolenou strategii můžete v průběhu pojištění kdykoli změnit
 • Můžete si sjednat 4 varianty pojistné ochrany pro případ smrti

Můžete si sjednat komplexní úrazové pojištění na částku až 1 mil. Kč, které obsahuje krytí rizik:

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • poškození úrazem
 • Záruka návratnosti investice v případě úmrtí – oprávněné osoby obdrží částku ve sjednané výši a dále tu z následujících částek, která je vyšší - aktuální hodnotu vložených prostředků k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné (investovaná část)

 

Fond s garantovaným zhodnocením:

 • K vyhlášené garantované úrokové míře je vždy na počátku dalšího roku připočten podíl na zisku

Aktuální garantovaná úroková sazba pro rok 2023:

 • 3,0 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2023. Při splnění podmínky investice i do dalších fondů je možnost získání bonusu ke garantované sazbě až 2 % p.a
 • 1,7 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro smlouvy sjednané do 31. 12. 2022. Při splnění podmínky investice i do dalších fondů je možnost získání bonusu ke garantované sazbě ve výši až 0,7 % p.a

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch.

Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Vital Premium
Životní pojištění s jednorázovým vkladem v EUR nebo USD
 • Garantované zhodnocení 1,7 % p. a. (EUR) nebo 1,8 % p. a. (USD)
 • Vložené peníze můžete kdykoli bezplatně vybrat