Komerční banka je svým klientům nadále plně k dispozici

Komerční banka poskytuje klientům všechny své služby i v současné mimořádné situaci. Více než 260 poboček KB zůstává otevřeno. Výjimku tvoří 60 menších poboček, které jsme se vzhledem k aktuálnímu vývoji rozhodli dočasně uzavřít. Tento krok nám pomůže zachovat klíčové obchodní činnosti i v případě, že dojde k dalším omezením. Aktuální informace, týkající se pobočkové sítě, jsou k dispozici na Pobočky a bankomaty. V průběhu dnešního dne budou mít klienti možnost také žádat o tříměsíční odklad splátek spotřebitelských a hypotečních úvěrů prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Komerční banky.

16. 3. 2020 11:30

„Komerční banka je nedílnou součástí klíčové ekonomické infrastruktury státu. Uvědomujeme si proto nezbytnost zachování plné dostupnosti našich služeb. Velká většina našich poboček zůstává otevřená. Přesto bych chtěl klienty požádat, aby preferovali on-line možnosti komunikace s bankou, maximálně využívali internetové, mobilní nebo telefonické bankovnictví a přispěli tak ke snížení rizika šíření koronaviru Covid 19.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

Klienti Komerční banky mají možnost řešit řadu běžných bankovních operací z domova s využitím internetového nebo mobilního bankovnictví. Komunikovat s bankou je možné prostřednictvím Kontaktního centra (800 521 521). Doporučujeme klientům také více preferovat bezhotovostní platby např. kartou nebo mobilem před hotovostí.

Komerční banka myslí v této situaci i na své klienty, kterým se krátkodobě může snížit příjem. Klienti KB budou mít v průběhu dnešního dne možnost požádat o odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů o tři měsíce. Informace pro klienty o této možnosti připravujeme na www.kb.cz.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz