Komerční banka spustila masivní záchranu české ekonomiky Covid III

Komerční banka začala nabízet firmám a podnikatelům nové financování s podporou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) - Covid III. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky včetně Prahy s maximálně
500 zaměstnanci můžou jednoduše a rychle požádat o nové financování svých provozních potřeb. Registrace žádosti probíhá prostřednictvím přehledného on-line formuláře umístěného na stránkách Komerční banky – registrační formulář.

21. 5. 2020 11:00

„Podpora podnikatelů a firem postižených koronavirovou epidemií je pro nás velice důležitá. Proto jsme se aktivně podíleli na řešení nepříznivé situace účastí v dříve vyhlášených programech Covid. Celkem jsme od spuštění prvního programu poskytli téměř 300 úvěrů v objemu 1,3 miliardy korun. Stejně aktivní chceme být i případě Covid III. Velkou výhodou nového programu pro klienty je skutečnost, že je bez problémů kombinovatelný nejen s  předchozími programy ČMZRB na eliminaci dopadů pandemie COVID-19, ale také jejími standardními programy ČMZRB, jako je například program Expanze.“

Dita Pasquier, zodpovědná za Firemní financování v Komerční bance

Komerční banka je připravena nabídnout své služby i firmám, které neúspěšně žádaly v rámci programů Covid II a Covid Praha a které se do programů nedostaly. Pro zrychlení schvalování žádostí Komerční banka upravila své stávající procesy pro schvalování úvěrů. Bude tak schopna co nejrychleji schvalovat žádosti, aby všem podnikatelům, kterým chybí likvidita, co nejdříve pomohla.

V rámci programu Covid III je na záruky ČMZRB vyčleněna částka 150 miliard korun (1. tranše pravděpodobně dosáhne výše až 50 miliard). Kryty budou provozní úvěry včetně kontokorentních úvěrů nebo revolvingů se splatností až 3 roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů Kč a výše záruky může být až 90 %. Do programu Covid III budou zařazeny smlouvy uzavřené nejpozději do konce letošního roku. Záruka bude vyřízena na jednom místě, tedy v Komerční bance, současně při sjednání úvěru.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz