Komerční banka vykazuje zdravé výsledky navzdory velkému dopadu pandemie

Skupina Komerční banky podporuje své klienty, zaměstnance i společnost po celou těžkou dobu způsobenou globální pandemií Covid-19, a zároveň přispívá k hospodářskému oživení.

5. 11. 2020 7:00

KB zveřejnila své strategické plány pro horizont roku 2025. Banka si klade za cíl být lídrem v nové éře digitálního bankovnictví pro 2 miliony aktivních klientů. Strategie KB staví na pilířích vstřícnosti, růstu a odpovědnosti, a stanoví konkrétní cíle v několika definovaných oblastech. Mezi ně patří vybudování nové digitální banky a společnosti řízené daty, udržení vedoucí pozice ve službách pro korporace, rozvoj agilní a efektivní organizace pro dosažení vynikající provozní efektivity a udržitelnosti, nalezení nových zdrojů výnosů a povýšení již dnes pokročilého řízení rizik na ještě vyšší stupeň.

Komerční banka si udržuje robustní kapitálovou základnu. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla 21,6 % Likvidita Banky je silná díky vkladům zákazníků, přičemž poměr objemu poskytnutých čistých úvěrů k vkladům představuje 73,2 %.

Celkový objem úvěrů Skupiny zákazníkům se meziročně zvýšil o 5,9 % na 692,3 miliardy Kč. Klienti svěřili Skupině KB vklady ve výši930,4 miliardy Kč, což je o 8,2 % více než před rokem. Objem dalších klientských aktiv ve správě (podílové, penzijní fondy, rezervy životního pojištění) dosáhl 187,1 miliardu Kč, a byl meziročně vyšší o 4,0 %.

Od poloviny března umožňuje Skupina KB svým klientům zasažených krizí odklad splátek až po dobu šesti měsíců. Společnosti Skupiny KB ke konci září odkládaly splátky klientům u úvěrů v celkové výši 58,5 miliardy Kč, z toho 26,6 miliardy Kč u hypoték, 3,0 miliardy Kč spotřebitelských půjček, 4,1 miliardy Kč financování malých podnikatelů, a 24,7 miliardy Kč úvěrů korporacím. Navíc ke 30. září poskytla KB v záručních programech Covid 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč.

Finanční výkonnost zůstala zdravá navzdory významným dopadům ekonomického šoku způsobeného pandemií. Skupina vykázala pokles výnosů o -8,6 %, a provozní náklady se zvýšily o 1,9 %. Čistá tvorba opravných položek k úvěrovému riziku dosáhla 3,4 miliardy Kč. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti poklesl o -45,0 %. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti očištěný o jednorázové položky se snížil o -44,0 % na 6,2 miliardy Kč.

Kompletní finanční výsledky