• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Podpora z Covid III běží v Komerční bance na plné obrátky, celkový objem úvěrů může dosáhnout na téměř 40 miliard korun

Podpora z Covid III běží v Komerční bance na plné obrátky, celkový objem úvěrů může dosáhnout na téměř 40 miliard korun

Komerční banka (KB) podepsala v pondělí 1. června 2020 s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) smlouvu o zajišťování pomoci z vládního programu Covid III. KB již téměř dva týdny přijímá žádosti firem o provozní úvěry z tohoto programu. Aktuálně Komerční banka registruje téměř 900 žádostí v objemu sedm miliard korun, které již včera začala procesovat a schvalovat.

3. 6. 2020 11:30

„Z programu Covid III bylo Komerční bance přiděleno 33,9 miliardy korun, jedná se o celkový objem úvěrů, které z první obálky můžeme poskytnout. Zařadili jsme se tak mezi 20 bank, jenž plánují tyto úvěry poskytovat. Našim klientům program přinese výrazné zrychlení a zjednodušení celého schvalovacího procesu, což je v dnešní době to nejzásadnější. Důkazem jsou první, dnes podepsané, smlouvy s klienty.“

Dita Pasquier, zodpovědná osoba za Firemní financování v Komerční bance

V rámci programu Covid III je na záruky ČMZRB vyčleněna částka 150 miliard korun (1. tranše dosáhla výše 50 miliard). Kryty budou provozní úvěry včetně kontokorentních úvěrů nebo revolvingů se splatností až 3 roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů Kč a výše záruky může být až 90 %. Do programu Covid III budou zařazeny smlouvy uzavřené nejpozději do konce letošního roku. Záruka bude vyřízena na jednom místě, tedy v Komerční bance, současně při sjednání úvěru. Žádosti o úvěr je možné podávat jednoduše prostřednictvím přehledného on-line formuláře umístěného na stránkách Komerční banky – registrační formulář.

Celkem Komerční banka od spuštění prvního programu Covid poskytla téměř 435 úvěrů v objemu 2,15 miliardy korun. Velkou výhodou nového programu Covid III pro klienty je skutečnost, že je bez problémů kombinovatelný nejen s  předchozími programy ČMZRB na eliminaci dopadů pandemie COVID-19, ale také jejími standardními programy ČMZRB, jako je například program Expanze.

Komerční banka je připravena nabídnout své služby i firmám, které neúspěšně žádaly v rámci programů Covid II a Covid Praha a které se do programů nedostaly. Pro zrychlení schvalování žádostí Komerční banka upravila své stávající procesy pro schvalování úvěrů. Bude tak schopna co nejrychleji schvalovat žádosti, aby všem podnikatelům, kterým chybí likvidita, co nejdříve pomohla.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz