Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2021

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 4,7 %, především v důsledku růstu úvěrů na bydlení. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 11,0 %, se silným růstem jak v segmentu občanů, tak firemním segmentu. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,3 %.

3. 8. 2021 7:00

KB byla oceněna za svoji inovativní emisi hypotečních zástavních listů oceněním Award for Excellence od časopisu The Covered Bond Report v kategorii Průkopník. Prostřednictvím své dceřiné společnosti KB Smart Solutions zvýšila KB účast na platformě crowdfundingového investování do nemovitostí Upvest na 31,06 %.

Počet klientů Komerční banky s aplikací Mobilní banka meziročně stoupl o 112 000 na 980 000, což představuje 60 % z 1 621 000 zákazníků Banky. Skupina KB obsluhovala 2 244 000 klientů. Aplikaci KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám používalo 904 000 klientů, asi o 234 000 více než před rokem.

Konsolidované výnosy za první pololetí poklesly o -1,8 %, když úrokové výnosy absorbovaly prudký meziroční pokles úrokových sazeb, zatímco příjmy z poplatků stouply vlivem oživení ekonomické aktivity a lepšího křížového prodeje a zisky z inančních operací byly podpořeny velkými obchody pro klienty na trzích s dluhovým kapitálem a zvýšenou poptávkou po finančním zajištění.

Skupina KB dokázala snížit celkové provozní náklady o -1,5 %, a to i přes zvýšené regulatorní odvody do fondů řešení krize a pojištění vkladů. Čistá tvorba opravných položek dosáhla 0,7 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům se zlepšil o 15,5 % na 5,1 miliardy Kč.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl výše 23,3 %, ve srovnání s regulatorním minimem 16,2 %. Míra krytí likvidity (LCR) činila 203 %, což je výrazně nad regulačním limitem 100 %. Komerční banka přijímá opatření ke zmírnění změny klimatu. Zavázala se snížit své přímé emise (rozsah 1 a 2) v souladu se scénářem 1,5 °C z Pařížské dohody. KB se bude podílet na projektech snižování emisí CO2 s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2026. V roce 2020 Komerční banka meziročně snížila svou uhlíkovou stopu o 35 %.

Představenstvo má v úmyslu svolat mimořádnou valnou hromadu ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, aby rozhodla o rozdělení prozatímní dividendy ze zisků z let 2019 a 2020, zadržených kvůli regulačním omezením souvisejícím s pandemií. Objem výplaty podléhá validaci regulátorem; ta se očekává do září.

„Zveřejněné výsledky potvrzují dynamiku podnikání Komerční banky, důslednou kontrolu nákladů, obezřetné řízení rizik a robustní kapitálovou základnu. Pozitivně se tak projevila rozhodnutí, která jsme učinili v nedávné minulosti, aby se KB stala agilnější a pozornější vůči očekávání klientů. Jsme také hrdí na to, že jsme v České republice a na Slovensku odpovědným korporátním občanem, rozvíjíme udržitelné podnikání,pomáháme potřebným a sdílíme vedoucí roli při utváření nezbytné reakce bankovního sektoru na klimatickou výzvu.”

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB