Podpora nových investičních úvěrů Covid invest startuje - KB zahájila příjem žádostí

Komerční banka odstartovala příjem žádostí o nové investiční úvěry s podporou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) - COVID Invest. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci si mohou od úterý 25. května 2021 jednoduše požádat o financování nových investic do hmotného i nehmotného majetku. Registrace žádostí probíhá prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách Komerční banky – registrační formulář. Komerční banka tím aktivně navazuje na předchozí úspěšné Covidové programy na podporu české ekonomiky v době koronavirové krize, v jejichž rámci dosud uzavřela více než 3 100 úvěrových smluv v celkové hodnotě přesahující 21 mld. Kč.

27. 5. 2021 13:30

„Věříme, že díky investičním úvěrům s ručením ČMZRB COVID Invest se podaří v současné nelehké době probudit zájem podnikatelů a firem o realizaci nových rozvojových investic.  Podpora podnikatelů a firem postižených koronavirovou epidemií zůstává pro nás jednou z hlavních priorit, proto bychom chtěli naplno využít potenciál programu ČMZRB COVID Invest a pomoci našim klientům v dalším rozvoji jejich podnikání.“

Dita Pasquier, zodpovědná za Firemní financování v Komerční bance

V rámci programu COVID Invest budou zaručeny úvěry až do výše 90 mil. Kč určené na financování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Ručení může dosáhnout až 90 % úvěru a to v závislosti na splnění podmínek definovaných programem. Od výše ručení se také bude odvíjet maximální výše úvěru. Maximální doba ručení je stanovena na 6 let, úvěr samotný však může být i delší. Ručení bude stejně jako v případě podpory COVID III sjednáváno prostřednictvím Komerční banky v rámci smlouvy o úvěru.

Do programu COVID Invest budou zařazeny smlouvy uzavřené nejpozději do 31. 12. 2021.

Významným benefitem tohoto programu je možnost získat investiční financování i v případě, kdy byl již dříve poskytnut provozní úvěr s ručením COVID III. 


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz